Universiteten utbyter erfarenheter

Publicerad: 28 juni 2012

Under två dagar, 18-19 juni i år, träffades alla fem Nyckelaktörsprogram (varav DARE är ett) för att utbyta erfarenheter och tankar kring sina respektive arbeten. Vad har varit bra under de här fem åren och vad kan göras för att ännu bättre anpassa projektet efter respektive universitets behov?

Dag ett startade med en föreläsning och rundvandring på Visuliseringscentret i Norrköping, som började sin verksamhet för drygt tio år sedan. Centret är en mötesplats kring visualisering och ett resultat av ett nära samarbete mellan Norrköpings kommun, Linköpings universitet, Norrköpings Science Park och Interactive Institute. http://www.visualiseringscenter.se
Sällskapet fortsatte sedan till Villa Fridhem, en gård från tidigt 1900-tal som logger i utkanten av Norrköping. Här skulle resten av mötet hållas.

IMG_0040.jpg
Ian Hill var moderator under de två dagarna. Det fina vädret gjorde att vissa delar av dagarna kunde hållas utomhus.

Vad har hänt hittills?
Moderator Ian Hill ledde smidigt de gemensamma diskussionerna under de två dagarna. Ett ämne som diskuterades var vilka positiva resultat och erfarenheter som dragits under de fem år som arbetet pågått.
Deltagarna från DARE-projektet var eniga om att det på de egna ledningsnivåerna skett positiva förändring. Från att tidigare ha försökt samverka har blickarna lyfts till att konkret diskutera vilka behov och förutsättningar Luleå tekniska universitet respektive Umeå universitet har och hur man kan dra nytta av både projektet och varandra på bästa sätt.
Även samverkan med nätverken i regionen har utvecklats under perioden. Både Uminova Innovation och Umeå univesitet har givande samarbeten med både varandra och InfoTech. http://www.infotechumea.se/

Vid Luleå tekniska unviersitet har DARE-projektet lagt grunden för att det nu har anställts sex kommersialiserings-ambassadörer, som ska identifiera ännu fler idéer som har affärspotential. http://www.centek.se/sv/artiklar/ambassadoerer/
Det entreprenöreilla klimatet inom universiteten upplever man också har stärkts.
-Otroligt viktigt att ta del av varandras verkligheter vid olika universitet. Det ger nyttiga perspektiv – och även ny energi, säger Gabriel Högberg, Umeå universitet och biträdande projektledare för DARE. Utmaningarna vi alla står inför är väldigt likartade. Men när vi träffas blir det tydligt att det behövs olika lösningar beroende på varje universitets förutsättningar och riktning.

IMG_0068.jpg
DARE-projektet representeras av Rudolf Danielsson, Mats Westerberg, Gabriel Högberg, Mats Falck och Annika Wikström.

 

Regionala förutsättningarna
En slutsats som kan dras av de två dagarnas diskussionerna är att begreppet innovation har fått en ny innebörd. När Nyckelaktörsprogrammen startade handlade det mer om att organisatoriskt bygga upp ett innovationssystem vid respektive universitet eller så var det teknikaliteter kring patenten, avknoppningar, bolagsformer etc. Idag handlar det mer om att vända blickarna inåt och titta på det egna universitetets behov. Den stora utmaningen är att identifiera vad som behöver göras utifrån de regionala förutsättningarna.
Alla är eniga om att Regeringens forsknings- och innovationsproposition kommer att ha stor betydelse för framtiden. Vi väntar med spänning! http://www.regeringen.se/sb/d/16064