Vill få fler att tänka och agera som en entreprenör

Publicerad: 20 mars 2013

Inom området ”entreprenöriellt lärande” har man utvecklat en arbetsmodell som utprovats på personal och studenter vid LTU och pedagoger och ledare inom skolsystemet. –Vi önskar nu sprida denna modell utanför universitetet, säger Mats Westerberg, fokusområdesledare för Ett entreprenöriellt universitet och professor vid avdelningen Innovation och Design. - Målet är att såväl skolor som företag och andra organisationer ska intressera sig för arbetsmodellen och vilja prova den i sina verksamheter.

– Genom att stimulera handlingskraft, ansvar, mod och kreativitet i både skola, arbetsliv och samhälle kan vi frigöra krafter som både utvecklar individen och kollektivet, menar Mats Westerberg.

Tillsammans med kollegor vid avdelningen Innovation och Design har han arbetat fram en arbetsmodell som ska utveckla det entreprenöriella förhållningssättet i organisationer som har behov av utveckling. Modellen har vuxit fram genom att man internt testat olika aktiviteter som workshops, seminarier samt arbetat fram utbildningsmaterial.

– Samtidigt som vi utvecklat och förfinat vår modell för att stimulera ett entreprenöriellt förhållningssätt har vi även sett en kulturutveckling inom universitetet, säger Mats Westerberg. Det har visat sig att allt fler studenter har engagerat sig i olika entreprenöriella sammanhang. Vi ser också att personal i större omfattning än tidigare agerat entreprenöriellt och skapat nya värden i sin verksamhet. Det är positivt!

– Skolan är generellt en verksamhet som är traditionsbunden, menar Mats Westerberg. Dagens lärare har ofta gamla lärarförebilder och arbetar liksom dessa förebilder till stor del ensam med sin undervisning. Entreprenöriellt lärande bygger istället på att pedagoger arbetar tillsammans och involverar eleverna mer i utformningen av undervisningen .

– Nu ska vi fortsätta utveckla innehållet i Entreprenöriellt lärande för att sprida delar av det till andra organisationer – såväl offentlig som privat sektor.