Om DARE

Development Area Research and Entrepreneurship (DARE) är ett innovationsprojekt vid Luleå tekniska universitet.
Det är ett projekt under Vinnovas Nyckelaktörsprogram som pågår 2007-2015. Det finansieras av Vinnova samt Luleå tekniska universitet.

20120202-007.jpg
Luleå tekniska universitet

DARE-projektet tar fram metoder, processer och verktyg som utvecklar den entreprenöriella kulturen och innovationstödsystemet inom universitetet. På sikt ska det bidra till att stärka universitetens betydelse för den regionala och nationella tillväxten.
En viktig del i projektet är samverkan mellan universitetet, näringslivet och samhället.

Vision
Vi skapar, i samverkan med andra aktörer, goda förutsättningar för innovationer som bidrar till attraktiv hållbar förnyelse i samhället. Resultaten bidrar till LTU:s ledande roll i ett väl fungerande innovationssystem. 

Syfte
Att i samverkan med LTU:s innovationsstödsystems aktörer utveckla, pröva och kvalitetssäkra olika verktyg, metoder och processer. Detta stärker det professionella innovationsstödsystemet och bidrar till att stärka den entreprenöriella andan hos studenter och anställda vid universitetet.