Benny Andersson
Benny Andersson och Daniel Örtqvist som är aktuella tillsammans med en helt ny kurs i entreprenörsskap.

Entreprenörskap i gott sällskap

Publicerad: 18 februari 2014

En ny kurs i entreprenörskap, i ny form med nytt tänk. Via helt nätbaserade distansstudier kommer studenter inspireras av namnkunniga entreprenörer såsom LTU:s hedersdoktororer Benny Andersson och Yngve Bergqvist samt Maud Spencer, VD för Svalson.

Med en arbetsmarknad som allt mer drar åt att nyutexaminerade studenter behöver kunskaper i hur de själva startar och driver företag har behovet av en kurs som på ett inspirerande och kvalitativt sätt hanterar detta vuxit fram. Kurser i entreprenörskap har funnits i Luleå tekniska universitets kursutbud under en lång tid men nya tider ställer nya krav.

– Vi har tidigare kört entreprenörskap på distans men saknat möjligheten att fullt ut inspirera och entusiasmera via förinspelade föreläsningar. Upplägget på denna kurs är helt nytt och med de tunga namn vi knutit till oss så kommer kursen bli nästintill unik, säger Daniel Örtqvist, professor vid Luleå tekniska universitet.

Yngve Bergqvist
Yngve Bergqvist, hedersdoktor vid LTU, grundare och ägare av Icehotel AB.

Som gästföreläsare finns; Benny Andersson, världskänd musiker och tillika hedersdoktor vid LTU, Fredrik Högberg, grundare av More media, Yngve Bergqvist, hedersdoktor vid LTU, grundare och ägare av Icehotel AB, Majvor Muller, företagare, VD och en av ägarna av Friskolan Norrlands entreprenörsgymnasium, Li Skarin, VD för Massa Media AB, samt Maud Spencer, VD för Svalson.

– Kursen är upplagd i block som inkluderar verksamhetens idé, marknadsplanering, strategisk planering, ekonomisk planering, operativ planering, och företagets start. Varje block innehåller därefter ett antal moduler där varje enskild modul, vilka behandlar olika delar av affärsplaneringsprocessen. Delarna inleds med en läsanvisning och en podcast och följs därefter av referensmaterial bestående av litteraturhänvisningar, övningsuppgifter och inspirerande videointervjuer. Varje modul avslutas med ett examinationsmoment. , följs av en inspirationsföreläsning och avslutas med uppgifter, merläsning och slutligen en examination. Det är inte bara ett nytt upplägg, det är ett nytt sätt att se på studenternas lärande där deras eget engagemang blir avgörande, säger Daniel Örtqvist.