Omvärldsbevakning

Västerbottens-kuriren 29 april 2013

"Så kan universitetet bli tillväxtmotor i regionen"

UMEÅ. Kulturskillnader mellan akademin och externa parter upplevs som ett hinder för en samverkan som bidrar till att stärka den regionala och nationella tillväxten.
Men det gäller inte generellt. I Umeå finns Företagarforskarskolan som kan bilda skola för hur det skapas ett bra samarbete som bidrar till samhällsnytta.

Region Västerbotten 2011-12-01

En bra idé kan slå världen med häpnad

INNOVATIONER – tema för Västerbotten på Grand Hôtel 2012– Vi har ett bra innovationsklimat med starka universitet i en kulturellt och kreativt mångfacetterad miljö. Det ger regionen bra dragningskraft och lockar unga att stanna kvar i länet säger Erik Bergkvist (S), regionstyrelsens ordförande, Region Västerbotten.

– En bra idé kan slå världen med häpnad. Nu är det dags att vi manifesterar Västerbottens innovationskraft för Sverige och hela världen, säger landshövding Chris Heister, Västerbotten...

Norrbottens Kuriren 2011-11-26

Debatt: Främja lärosätenas samverkansroll

2008 PRESENTERADE regeringen en historisk ökning av anslagen till forskning och innovation med fem miljarder kronor. Nu når vi målet att Sverige ska avsätta en procent av BNP till offentligt finansierad forskning. Tack vare regeringens och näringslivets satsningar ligger Sverige i världstoppen när det gäller forskning och utveckling. Men detta innebär inte att vi kan slå oss till ro.

Universitet och högskolor runt om i landet måste ges möjlighet att ännu tydligare än i dag utvecklas som spjutspetsnoder inom olika områden...

Ny Teknik 2011-10-18

”Släpp loss innovationskraften”

DEBATT. Enklare expertskatt och nya avdrag för forskning och utveckling. Det kräver Marcus Wallenberg och styrgruppen för IVA-projektet "Innovation för tillväxt".
Sverige behöver en långsiktig politik med bred förankring för att stärka innovationskraften.
Samtidigt som USA och Europa har tillväxtproblem, växer andra ekonomier snabbt, och vi får nya konkurrensförhållanden på de globala marknaderna...