Resultat DARE

Resultat

Publicerad: 7 december 2011

DARE-projektet har nu passerat halvtid av den åttaåriga projekttiden. Att projekttiden är lång är en förutsättning eftersom det tar tid att både förändra kulturer och utveckla bestående innovationsstöd inom två universitet. Följande resultat och erfarenheter har utvecklats fram till 31 december 2011.

Av alla resultat som utvecklats inom projektet är det fem som utmärker sig mer än de andra och som definieras som "stjärnor". Framför allt för att de i högre grad än övriga resultat stärker universiteten när det handlar om entreprenörskap, innovationer och samverkan. Några av resultaten har redan integrerats i verksamheterna medan andra succesivt kommer att presenteras för aktuella målgrupper.

- Entreprenöriellt lärande 
- Catch and Release 
- Effektiva mötesarenor
- Snabb verifieringsmodell

- Tredje meritportföljen