Entreprenöriellt lärande (LTU)

Publicerad: 8 december 2011

För att stärka den entreprenöriella kulturen vid Luleå tekniska universitet och Umeå universitet har en metod för utbildning i entreprenöriellt lärande utvecklats inom DARE. Ansvariga för genomförandet är Entreprenörskap och Innovationer vid Luleå tekniska universitet.

Aktiviteterna har gett ringar på vattnet både internt och externt. Internt har det visat sig att studenter engagerat sig i fler entreprenöriella sammanhang och personal har i större omfattning infört förändringar kopplade till entreprenörskap i sin verksamhet.

En lärdom är att fördelarna med att vara entreprenöriell måste synliggöras ännu mer inom universitetet. Många studenter och personal stannar gärna kvar i trygghetszonen, istället för att utmana sig själva och ta chansen att växa som personer.

Målet är att fortsätta utveckla innehållet i Entreprenörielltlärande samt att kunskapsöverföra delar av det till Umeå universitet.

För att få fram metoden genomfördes ett antal olika aktiviteter och insatser.

- Grupper med olika sammansättningar har vid olika tillfällen deltagit i kurser och workshops på temat entreprenörskap.
- En hemsida om entreprenöriellt lärande har tagits fram i samarbete med projektet Innopreneurship och ett kursupplägg för utbildningar inom ämnet har arbetats fram.
- Till den vetenskapliga tidskriften International Journal of Entreprenurial Venturing har material om entreprenöriellt lärande tagits fram. Utgivning sker under 2012. Materialet kommer att användas i de kurser som genomförs i ämnet, framför allt på avancerad nivå.