Falu gruva, dagbrott

Nationellt program lanseras

Publicerad: 30 januari 2014

Nu lanseras ett nytt forskningsprogram med ett övergripande mål att bidra till hållbar tillväxt och stärka den svenska gruv- och metallutvinnande industrins konkurrenskraft. Genus, djupare gruvor, miljö, attraktivare arbetsplatser och effektivare anrikning är några av de sju huvudområden där finansiering kommer att utlysas.

- Sverige har en mycket konkurrenskraftig gruvindustri som ligger i framkant när det gäller hållbarhet och effektivitet, men vi kan bli ännu bättre. Programmet Gruv och metallutvinning kommer att bidra med detta, säger Pär Weihed, Professor i Malmgeologi vid Luleå tekniska universitet.

Det är VINNOVA, Formas och Energimyndigheten som finansierar projektet som är ett av flera av Regeringen utpekade områden som är prioriterade strategiska innovationsområden. Tanken är att näringslivet, offentlig sektor och akademi ska samverka för gemensamma prioriteringar av investeringar i forskning, utveckling och innovation och därigenom förstärka varandra.

Programmet Gruv och metallutvinning bygger på den strategiska forskningsagendan STRIM som kan läsas i sin helhet här.

Logo-Vinnova-Formas-Energimyndigheten-SIO1.jpg

Kontaktpersoner inom programmet Gruv och metallutvinning

Pär Weihed

Weihed, Pär - Professor, Prorektor

Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493987
Rum: B275 - Luleå»
Jenny Greberg

Greberg, Jenny - Biträdande professor, Tf Ämnesföreträdare

Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492840
Rum: F613 - Luleå»
Sabine Mayer

Mayer, Sabine - Projektledare

Organisation: LTU Innovation, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-492428
Rum: F739 - Luleå»