Hoppa till innehållet
Kontrollrum Aitik. Pressfoto Boliden

Nya stora forskningsprojekt till LTU

Publicerad: 24 juni 2014

Luleå tekniska universitet befäster sin ställning som ledande inom landets gruvforskning. Det blev jackpot när nya forskningsprojekt beviljades inom Sveriges nationella strategiska innovationsprogram för gruv- och metallutvinning när 6 av 10 projekt hamnar i Luleå. Det handlar om nästan 50 miljoner kr varav hälften tilldelas från Vinnova.

- Det är egentligen inte så konstigt, säger Pär Weihed, professor inom malmgeologi vid Luleå tekniska universitet, här i Luleå finns den geografiska närheten till både råvaror och de företag som arbetar inom gruvnäringen.

Programmet STRIM - Gruv och metallutvinning har sitt ursprung i den agenda som presenterades i April 2013 med stöd av VINNOVA, Formas och Energimyndigheten. Programmet pågår under tidsperioden 2013-2016 och har som övergripande mål att bidra till hållbar tillväxt och stärka den svenska gruv- och metallutvinnande industrins konkurrenskraft. Programmet riktar sig till aktörer inom akademi, näringsliv och samhälle som gemensamt verkar för att uppnå programmets mål och vision.

- Våra industripartners har en stor del i att vi kan utvecklas och bli så starka inom gruvforskning, avslutar Pär Weihed.

STRIM = Strategic Innovation Programme for the Swedish Mining and Metal Producing Industry

Pär Weihed

Weihed, Pär - Professor, Prorektor

Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493987
Rum: B275 - Luleå»


 

Strategic Innovation Programme for the Swedish Mining and Metal Producing Industry (SIPSTRIM)