Hoppa till innehållet
Smaltjärnens deponi för anrikningssand i Yxsjöberg
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Sverige

Publicerad: 2 mars 2016

Den svenska teamet ingår tvärvetenskapligt forskningssamarbete mellan tillämpad geokemi, malmgeologi , mineralteknik och hydro vid LTU. Ytterligare Tasman Minerals AB och AB Yxsjö Gruvor stödjer projektet i Sverige. Studien plats i Sverige är Yxsjöberg gruvan som innehåller gruvavfall som härrör från utvinning av volfram, koppar och fluorit som startade i början av 1900-talet.

Samarbetet i detta projekt är innovativt i den meningen att separation av mineraler och utvinning av metaller från historiska gruvor inte bara grundar sig på tekniska och ekonomiska kriterier, men också överväga miljöaspekter. Projektet innehåller detaljerad karakterisering och riskbedömning av gruvavfall grundar sig på vertikal provtagning av anrikningssand . För att kunna utvinna flera metaller och mineraler från komplexa oxiderade och bearbetade malmer inklusive otillgängliga metaller, nya innovativa tekniker som krävs och platsspecifika utvinningsprocesser behöver identifieras och utvecklas. Beslutet att extrahera gruvavfall måste grunda sig på en integrerad strategi som omfattar miljömässiga och ekonomiska överväganden, teknisk genomförbarhet, säkerhetsrisker och samhället acceptans. Den kvarvarande återstoden bör vara mindre skadligt än före extraktion, därför teknik för att stabilisera eller sanera skadliga rester tas också upp i projektet.

Researchers

Lena Alakangas

Alakangas, Lena - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491396
Lina Hällström

Hällström, Lina - Biträdande universitetslektor

Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493543
Olof Martinsson

Martinsson, Olof - Universitetslektor

Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493669
Jan Rosenkranz

Rosenkranz, Jan - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Mineralteknik, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492183