Hoppa till innehållet

Inspirerande dag för aktörer inom grön omsorg

Publicerad: 3 oktober 2019

Skogsbad och grön omsorg var aktuella ämnen när Nordic NaBS genomförde en Service Design- workshop nyligen.
Småföretagare fick i samråd med aktörer från offentlig verksamhet formulera vilken naturbaserad service de kan erbjuda.
– Vi har haft en givande dag, säger Päivi Juuso, projektledare Nordic NaBS och lektor i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet.

Under en dag möttes företag inom naturresursbranschen och representanter från offentlig verksamhet i norra Sverige för att fördjupa sig i vilka tjänster de kan erbjuda, vilka målgrupper de kan rikta sig till och hur finansieringen kan se ut.

Satu Välijärvi, projektledare på Uleåborgs Yrkeshögskola, inledde med att hålla ett föredrag om Service Design, definition och modeller.

– Det är en metod för att förbättra servicen, affärsidén och aktiviteterna, men också en modell för idéutveckling och planering, säger hon.

Syftet med Nordic NaBS är att utveckla modeller för samverkan mellan företag inom naturresursbranschen och aktörer inom sociala, pedagogiska samt omsorgs- och hälsovårdsverksamheter. Deltagarna fick även möjlighet att samla och dela med sig av erfarenheter och sin expertis.

Det blev många engagerade diskussioner under workshopen.

Vill starta företag

Marie Brunell, som är utbildad arbetsterapeut, vill bygga ett naturhus i Persön, där hon bor.

– Jag tänker börja med trädgårdsrehabilitering och i huset kan man under vintern ta vara på det som odlats. Jag har gått en kurs på Alnarp i miljöpsykologi.

Målet för henne är att komma in tidigt i rehabiliteringen av personer med utmattningssyndrom.

Jörgen Lindqvist driver Skatans lantgård.

– Jag mår bra på gården och tanken är att det kan bli en födkrok, att även andra kan må bra på den, säger han.

Han är nyfiken på projektet Nordic NaBS och vad det kan ge honom.

– Från den här dagen tar jag med mig diskussionerna om hur jag tar fram en produkt eller tjänst som jag kan erbjuda och vilken målgrupp jag ska ha och dessutom var inkomsten finns.

Han har tankar om att rikta sig till bland annat barn med särskilda behov.

– Jag tror på grön omsorg, säger han.

Det kommer att genomföras fler workshops i projektet.

– På nästa workshop ska vi arbeta med att matcha tjänsterna som företagen ger mot de behov som kunder och klienter hos aktörer inom offentlig verksamhet har. I januari 2020 ska vi sedan börja med försöksverksamhet hos några av företagen, säger Päivi Juuso.