Hoppa till innehållet

Om Nordic NaBS

Projektet New Nordic Nature Based Service Models, Nordic NaBS, finansieras av EU-programmet Interreg Nord med totalt 1,2 miljoner euro. Region Norrbotten medfinansierar den del som berör Luleå tekniska universitet.

Projektet genomförs i samarbete med Lapplands yrkeshögskola, Uleåborgs yrkeshögskola och Levón-institutet vid Vasa universitet. Dessutom kommer små och medelstora företag inom berörda näringar att medverka.

Övriga aktörer är Region Norrbotten, kommuner i Norrbotten och Västerbotten, Samordningsförbundet Pyramis, Coompanion, Hushållningssällskapet och Nordlandsforskning i Norge.

Vilka kan delta?

Entreprenörer, offentliga aktörer och tredje sektorn från Lappland, Mellersta Österbotten och Norra Österbotten från Finland, Norrbotten och Västerbotten från Sverige är välkomna.

I samarbete med: