Hoppa till innehållet

Luontoarvot hyvinvoinnin lähteeksi

Luonto on pohjoisen ihmisille tärkeä
voiman ja palautumisen lähde. Luonto
on myös monien pohjoisten elinkeinojen perusta. Yhteispohjoismaisessa New
Nordic Nature Based Service Models -hankkeessa kehitetään yhteisiä toimintamalleja luonnonvara- ja matkailualan yrityksille sekä sote- ja kasvatusalojen toimijoille. Hanketoimijoiden resurssit ja erityisosaaminen kootaan yhteen ja tuodaan kaikkien ulottuville.

Ketkä voivat osallistua? Yrittäjät sekä julkisen ja kolman- nen sektorin toimijat Suomen Lapissa, Keski-Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä Ruotsin Norrbottenin ja Väster- bottenin alueilla ovat tervetulleita mukaan hanketoimintaan.

Lisätietoja:

www.nordicnabs.org
Facebook: New Nordic Nature Based Service Models Kokonaisbudjetti: EUR 1.2 miljoonaa
Toteutusaika: 2019–2021
Projektipäällikkö: Leena Välimaa leena.valimaa@lapinamk.fi