Finansiering

Tillväxtverket

Tillväxtverket

[http://www.tillvaxtverket.se/]

Trafikverket

Trafikverket

[http://www.trafikverket.se/]

Norrbottens läns landsting

NLL

[http://www.nll.se/]

Länstyrelsen

[http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/Sv/Pages/default.aspx]

Publicerad: 6 april 2011