Hoppa till innehållet

Innovativ samhällsomvandling

Publicerad: 11 november 2011

– konferens om flytten av Kiruna, den 30/11-1/12 på Ishotellet!

Konferensen ”Innovativ samhällsomvandling” arrangeras den 30 november och 1 december påIshotellet i Jukkasjärvi, Kiruna. Konferensen riktar sig främst till samhällsbyggare och planerare på samtliga nivåer, d v s konsulter, tjänstemän, politiker, etc. Syftet med konferensen är att förmedla de senaste rönen inom området innovativ samhällsomvandling. Konferensen utgör samtidigt slutrapportering av det stora forskningsprojektet Nya Giron, som adresserat en rad av de utmaningar som Kiruna – i och med flytten av staden – står inför.

Ur programmet:

  • Hållbar stadsutveckling ur ett internationellt perspektiv? Ulf Ranhagen, Professor i Stadsplanering, Sweco
  • Hur fungerar passivhus i kallt klimat?
  • Snökraft! Sverige präglas av långa perioder med vinterklimat. Hur kan städer utformas så att vintern tas tillvara som attraktiv resurs förboende, fritid och förflyttning?

Konferensen startar kl 8.30 den 30 november och avslutas med lunch den 1 december. Första dagen ägnas till föreläsningar och andra dagen till workshopar.

Är du intresserad av att delta kontakta gärna Angelica Nilson på Luleå tekniska universitet antingen via mejl  angelica.nilsson@ltu.se eller telefon 0920-49 13 47 senast 21 november 2011.

Varmt välkommen till Kiruna!