Hoppa till innehållet
ALICE-LTU-2012-02.jpg
Foto: Richard Renberg

ALICE - Attractive Living in Cold Climate

Publicerad: 12 december 2011

Ungefär samtidigt som projektet Nya Giron avslutades har Professor Maria Viklander, VA-teknik, beviljats 25 miljoner kronor för fortsatt forskning om Malmfältens nya städer.

Stadsomvanlingarna i Kiruna och Malmberget/Gällivare är i västvärlden unika företelser som samtidigt är en spännande utmaning för att bygga smartare, bättre och attraktiva samhällen. Kunskaper från projektet Nya Giron kommer att tillvaratas och utvecklas ytterligare. Det handlar bl.a om stadplanering, vatten och avloppsfrågor, infrastruktur för resande och byggnationer för extrema klimatförhållanden.

Det är forskningsrådet Formas som finansierar forskningen. som bedrivs i nära samarbete med aktörer från näringslivet.

I media:

Kontakt: