Organisation

Nya GIRON består av 4 teman och ett antal delprojekt. För att styra projektet finns projektledare Maria Viklander, temaledare, en ledningsgrupp samt styrgrupp och referensgrupp. För varje delprojekt finns även en ansvarig, för namn se respektive projekts projektplan.

Temaledare

Tema 0 - Kristina Nilsson

Tema 1 - Jan Johansson

Tema 2 - Annelie Hedström

Tema 3 - Ylva Sarden

Ledningsgrupp

Styrgrupp

Namn kommer snart att anges

Referensgrupp

Namn kommer snart att anges

Sidansvarig och kontakt: Sylvia Kowar

Publicerad: 12 oktober 2009

Uppdaterad: 21 mars 2010