Hoppa till innehållet

Tema

Publicerad: 13 oktober 2009

Nya GIRON är uppbyggt av 4 stycken teman; Ett gott samhälle, hållbar resursanvändning, den anpassningsbara staden och det övergripande temat Kiruna – ett samhälle för hållbar tillväxt. Det övergripande temat, Tema 0, ska sammanföra resultaten från de andra temana och alla delprojekt med ett tydligt perspektiv på Kiruna. I alla teman arbetar seniora forskare tvärvetenskapligt med speglingar av resultaten från delprojekten. Här studeras övergripande hållbar stadsutveckling ur ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv.

Ansvariga:

Tema 0: Kiruna – ett samhälle för hållbar tillväxt
Kristina Nilsson, professor Arkitektur, LTU  

Tema 1: Ett gott samhälle
Jan Johansson, professor Industriell produktionsmiljö, LTU  

Tema 2: Hållbar resursanvändning
Annelie Hedström, lektor Stadens vatten, LTU

Tema 3: Den anpassningsbara staden
Ylva Sarden, forskarassistent Träbyggnad, LTU