Hoppa till innehållet

Tema 1: Ett gott samhälle baserat på ekonomisk och kulturell tillväxt

Publicerad: 14 oktober 2009

Syftet med Tema 1 är att sammanväga olika intressenters preferenser på vad som är ett gott samhälle baserat på tillväxt. Goda utvecklingsmöjligheter för näringslivet förutsätter goda infrastrukturer som skapar förutsättningar för en konkurrenskraftig produktion av både varor och tjänster. Det handlar om byggnader och kommunikationer men också om tillgång på en välutbildad arbetskraft som vill bo och verka i Kiruna. Det förutsätter tillgång på försörjning, boende, utbildning, sjukvård, politisk representation, fritid, upplevd trygget och delaktighet.

Det är i detta sammanhang som utmaningen i Tema 1 ligger: Hur kan man tillvarata näringslivets krav utan att kompromissa med kommunmedborgarnas behov och intressen vid planering av ett framtida Kiruna? Här formar vi en planeringsprocess som bygger på en dialog med alla intressenter där deras åsikter och behov tas tillvara. Processen kännetecknas av ett ömsesidigt utbyte med avseende på kartläggning och utredning med regelbunden återkoppling till alla intressenter. Här ar det inte minst viktigt att beakta de samiska intressena som bland annat kommer i uttrycka i rennäringens förutsättningar.

Leverans

  • En dialog för att ta till vara intressenternas åsikter och behov i utvecklingsarbetet för ett hållbart samhälle för ekonomisk och kulturell tillväxt.
  • Ett utvecklat företagsklimat för ekonomisk och kulturell tillväxt.