Hoppa till innehållet

Tema 3: Den anpassningsbara staden

Publicerad: 14 oktober 2009

Syftet med Tema 3 är att undersöka hur Kiruna ska utformas utifrån sociala och tekniska perspektiv så att den blir mer anpassningsbar till framtida förändringar, kända och okända, och därmed också bli mer hållbar? En plats, vare sig det handlar om en fabrikslokal eller en hel stad, så är den lokaliserad i tid och rum. De rumsliga aspekterna handlar om den fysiska utformningen och de funktioner som platsen har. De tidsmässiga aspekterna omfattar platsens historia men framförallt den tid som individer spenderar på den och aktiviteter som utförs vid olika tidpunkter på platsen. Även platsens förutsättningar varierar med tiden, såväl kortsiktigt genom årstidsvariationer som långsiktigt genom exempelvis klimatförändringen. Våra rutiner är väsentliga för att vi skall uppleva en trygghet och förutsägbarhet i vårt vardagsliv och de flesta av våra sociala handlingar utförs rutinmässigt utan att vi reflekterar över dem. Det är först när väsentliga rutiner bryts som vi måste hantera och anpassa oss till den nya situationen. För tekniska system finns parallella samband. Många av de tekniska system som vi har för infrastruktur och byggnader är utformade utifrån att omgivande faktorer som påverkar systemen är förhållandevis statiska, dvs. att de alltid är som de är och alltid har varit. I en stad som står i begrepp att flyttas kommer många lokala faktorer att förändras men dessutom kommer globala faktorer att förändras. Vilka effekter kommer exempelvis klimatförändringarna att få på vårt samhälle? Vissa förändringar kan förutses och eventuellt även effekterna av dessa. Andra förändringar är okända och än mer deras verkningar.

Hur kan Kiruna och dess sociotekniska system bli bättre anpassade till förändringar – kända och okända? Tyngdpunkten för detta tema ligger på att utveckla tekniker och metoder så att samhället kan anpassas till förändringar och det okända

Leverans

Tekniker och metoder för att anpassa infrastruktur och bebyggelse till föränderliga förutsättningar och en förändrad omvärld såsom:

  • att delar av staden Kiruna måste flyttas
  • att den demografiska strukturen i staden förändras