Hoppa till innehållet

Projekt

Publicerad: 14 oktober 2009

I Nya GIRON finns flera delprojekt som oftast är väldigt konkreta projekt direkt kopplade mot Kiruna kommun eller andra intressenter. I projekten arbetar doktorander och seniora forskare med frågor som dels har ett vetenskapligt värde och dels har ett praktiskt värde för användare och intressenter i Kiruna, och därmed även för andra liknande städer. Resultatet från delprojekten kommer sedan speglas i de olika teman, där i ett tvärvetenskapligt perspektiv resultatet används för mer övergripande frågeställningar om ett hållbart samhälle såväl miljömässigt som socialt och ekonomiskt.

Aktuella projekt

I dagsläget finns inom Nya Giron 10 olika delprojekt, se nedan. Delprojekten fokuserar på hållbart samhällsbyggande inom infrastruktur och bebyggelse och inkluderar sociala och ekonomiska aspekter.

  • Flexibelt byggande
  • Integrerad resurshantering med fokus på VA-system
  • Integrering av trafik- och bebyggelseplanering i krävande klimat
  • Passiva hus i kallt klimat
  • Planeringsstöd/Visualisering
  • Samer och rennäring som möjlighet
  • Studie av Kirunaomvandlingen och politiskt engagemang
  • Systemintegration – energi- samhälle och industri
  • Ungdomar i stadsomvandlingens Kiruna
  • Vatten i ett varierande klimat