Hoppa till innehållet
arbetsterapi rullstol iStock crop.jpg
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Möjligheter till aktivitet och delaktighet för personer med neurologiska skador och sjukdomar

Publicerad: 10 mars 2011

Projektet omfattar forskning av en rad grupper med olika typer av med neurologiska skador och sjukdomar såsom ryggmärgsskada, förvärvad hjärnskada, MS och post-polio och de ingående studierna fokuserar på att beskriva aspekter av deras livsvillkor och behov. I projektet ingår även instrumentutveckling för studera detta. Studierna fokuserar bl.a.:

  • Upplevd delaktighet i livssituationen och problem med delaktighet
  • Relationen mellan delaktighet i livssituationen och livstillfredsställelse
  • Miljöns inflytande på möjlighet till aktivitet och delaktighet
  • Rehabiliteringsprocessens betydelse för möjligheter till aktivitet och delaktighet och verksamma mekanismer (framgångsfaktorer) i rehabiliteringsprocessen
  • Självskattning av delaktighet i livssituationen (IPA-S)
  • Självskattning av miljöfaktorers betydelse för aktivitet och delaktighet (CHEIF-S)

Projektledare: Maria Larsson-Lund