Hoppa till innehållet
Elizabeth Townsend
Arbetsterapin måste uppträda med med självförtroende och upplysa samhället om att man har kunskaper som kan bidra till att lösa stora sociala problem, anser Elizabeth Townsend, världsberömd professor från Kanada.

Elizabeth Townsend: Meningsfulla aktiviteter för alla en mänsklig rättighet

Publicerad: 13 november 2013

Arbetsterapin, globalt sett, måste våga ta större plats, tycker Elizabeth Townsend, världsberömd kanadensisk professor i arbetsterapi och aktivitetsvetenskap.
-Vi måste vara delaktiga i samhället för att förändra det så att människor som har utestängts kan hitta en plats där de är respekterade och kan delta, säger hon i en intervju.

Intervjun gjordes när Elizabeth Townsend besökte Luleå tekniska universitet, LTU, i början av november.

Arbetsterapin i många länder har stora utmaningar att ta sig an under de kommande åren, enligt Elizabeth Townsend.

-Det gäller både inom professionen, men också utanför den. Och det gäller att vi själva måste ta initiativet. Det är den största utmaningen för oss, säger hon.

-Inom professionen handlar det om att vi måste tänka brett med självförtroende om att vår kunskap är användbar för att ta itu med stora sociala problem, som funktionshinder och så vidare, säger Elzabeth Townsend.

Utanför är en av utmaningarna  att sprida kunskap om arbetsterapin utanför dess traditionella område, säger hon.

-Jag tror att vi måste hitta vägar för arbetsterapeuter att bli anlitade inom områden som gäller sysselsättning, bostäder, transporter och så vidare. I dag är vi för det mesta knutna till hälsosektorn.

-Vi måste upplysa om vad vi kan göra och samtidigt måste vi hitta nya partners. Ett exempel kan vara tåg- eller bussföretag.  Plötsligt en dag säger någon där som hört talas om vad vi kan: det vore bra att ha en arbetsterapeut anställd.
-Arbetsterapeuter kunde titta på frågor som hur gamla människor, föräldrar med barn och barnvagnar, använder tåg och bussar, och hur tillgängligheten kan förbättras, både när det gäller tidtabeller och hur människor kan ta sig fram, säger Elizabeth Townsend.

Den världsberömda professorn, numera professor emirita vid universitetet i Halifax i Kanada, har mycket gott att säga om arbetsterapin i Sverige.

-Ni ligger på högsta kvalitet när det gäller hur arbetsterapeuter arbetar. Er forskning är lika bra som på andra håll, eller bättre än på många ställen.

-Svenska forskare i arbetsterapi ligger i framkant, speciellt på forskning om åldrande, att åldras i samhället och stöd till äldre i samhället. Och även om psykisk hälsa finns det massor av bra forskning. En del forskning som gäller barn och skolor är  ledande, hos er.

Trots berömmet anser Elizabeth Townsend att det finns utmaningar för arbetsterapin i Sverige.

-Om man ska titta kritiskt så finns det arbetsterapeututbildningar på andra håll i världen som kommit längre i sin utveckling än Sverige.

-I Australien, finns det arbetsterapeutiska utbildningar som knutits till andra fakulteter än de hälsovetenskapliga, till exempel fakulteter med arkitektur och socialt innehåll på programmet. Det har gett studenterna och forskarna intressanta uppgifter med finansiering från områden som inte utvecklats i Sverige, säger Elizabeth Townsend.

-Å andra sidan har det inte utvecklats i Kanada heller, konstaterar hon.

Elizabeth Townsend höll två seminarier när hon besökte Institutionen för hälsovetenskap vid LTU.

Hon berörde bland annat begreppet occupational justice, en term som hon och andra arbetsterapeuter och forskare i Kanada myntade kring millennieskiftet.

Begreppet handlar om rätten till delaktighet och aktivitet för alla människor, säger hon.

-Motsatsen är "occuuptaional disjustice". Det kan beskrivas som samhälleliga situationer där vissa grupper av människor utestängs. De kan vara marginaliserade och ha berövats delaktighet.

-Då är frågan för oss som arbetsterapeuter,  hur kan vi hjälpa till, säger Elizabeth Townsend.