Publikationer arbetsterapi

Konferensbidrag

A new landscape for higher education evolves (2017)

Larsson-Lund. M
Paper presented at : Artic Light e-He@lth Conference, Luleå, 1-2/2 2017
Konferensbidrag

Arbetsterapeuters erfarenheter av förbättringsarbete (2017)

Sirkka. M, Larsson-Lund. M, Zingmark. K
Paper presented at : Arbetsterapiforum 2017, Malmö, 10-11 maj 2017
Konferensbidrag

Att leva som förut är inte ett alternativ (2017)

Olofsson. A, Larsson-Lund. M, Nyman. A
Paper presented at : Arbetsterapiforum 2017, Malmö, 10-11 maj 2017
Konferensbidrag

Begreppen delaktighet och aktivitet: utmaningar och möjligheter för utbildning, praxis och forskning (2017)

Larsson-Lund. M, Nyman. A
Paper presented at : Arbetsterapiforum 2017, Malmö, 10-11 maj 2017
Artikel i tidskrift

Cross-cultural validity of the German version of the Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI-G) (2017)

Schulze. C, Page. J, Lilja. M, Kottorp. A
Child Care Health and Development, ISSN: 0305-1862, Vol. 43, nr. 1, s. 48-58
Artikel i tidskrift

Crossing a Line (2017)

Womack. J, Lilja. M, Isaksson. G
Journal of Aging Studies, ISSN: 0890-4065, Vol. 41, s. 60-66