Hoppa till innehållet
Foto: Tomas Bergman
Dag Avango hoppas att omorganisationen ska leda till att redan pågående samarbeten ska få bättre stöd. Foto: Tomas Bergman Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Nordiskt forskningssamarbete om Arktis fördjupas

Publicerad: 19 april 2021

Arctic 5 är ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet och fyra andra nordiska universitet i Arktis. För närvarande genomgår Arctic 5 en omorganisation med målsättningen att fördjupa och utvidga forskningssamarbetet mellan de fem universiteten.

I Arctic 5 ingår, förutom Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, UiT Norges arktiska universitet samt Uleåborgs universitet och Lapplands universitet, vilka båda ligger i Finland. Samarbetsorganisationen grundades 2016 med syftet att profilera de nordiska universiteten som Europaledande på Arktis.

Sex temaområden

Universiteten samlades kring sex olika temaområden – undervisning, energi, gruvnäring, regional utveckling, urfolksfrågor och hälsa. Varje område leds av ett av partneruniversiteten. Luleå tekniska universitet ansvarar för temaområdena energi och gruvnäring. För närvarande pågår emellertid en omorganisation som syftar till att bryta upp de vattentäta skotten mellan temaområdena.

– Mycket av den forskning som bedrivs vid våra universitet sker i skärningspunkten mellan flera av temaområdena. Ett forskningsprojekt om till exempel markanvändning kan aktualisera frågor om såväl urfolk, gruvdrift, energi som hälsa, förklarar Dag Avango, professor i historia vid Luleå tekniska universitet och co director för Arctic 5.

Startkapital til forskningssamarbeten

De sex målområdena togs fram på ledningsnivå. Omorganisationen syftar till att skapa en miljö där forskningssamarbeten kan växa fram organiskt och där redan pågående forskningssamarbeten tillförs stöd för att kunna fördjupas och utvidgas.

– Vi vet att det pågår forskningssamarbeten om bland annat hållbara samhällen i nordiska Arktis som inte fångas upp av den existerande organisationsstrukturen.

Seniora forskare med etablerade nätverk kommer att kunna söka medel för att utveckla tvärvetenskapliga forskningssamarbeten mellan partneruniversiteten. Även juniora forskare med intressanta forskningsuppslag med relevans för Arktis kommer att erbjudas möjlighet att söka medel. Medlen kommer dock inte att räcka till att finansiera hela forskningsprojekt utan ska ses som ett startkapital som gör att forskare kan avsätta arbetstimmar åt att söka forskningsmedel. Utöver ekonomiskt stöd kan organisationen kring Arctic 5 redan idag bistå med råd och förmedling av kontakter.