Hoppa till innehållet
Arktis

The Arctic Five – arktisk samverkan

Luleå tekniska universitet, har ingått ett unikt samarbete för att samla universitetsresurser i Sverige, Norge och Finland kring Arktis. Ett samverkansavtal om en ”Joint Arctic Agenda" har tecknats mellan Luleå tekniska universitet, universitetet i Tromsö, Lapplands universitet i Rovaniemi, Uleåborgs universitet samt Umeå universitet. Tillsammans bildar lärosätena "the Arctic Five".

Luleå tekniska universitet har en arktisk profil med mångårig forskning kopplat till kallt klimat inom bland annat samhällsbyggnad, förnybar energi, gruv- och naturresursteknik samt hälsa.

I samtliga fall sker forskningen i tvärvetenskapliga konstellationer. Ett exempel är gruvteknik där forskning inom bland annat nationalekonomi, rättsvetenskap, arbetsvetenskap och hälsa breddar och förstärker traditionella gruvämnen, för att på bästa sätt hantera framtida utmaningar när det gäller en hållbar gruvdrift i Arktis.

I Arktis ingår åtta länder: Danmark (med Grönland och Färöarna), Finland, Island, Kanada, Norge, Ryssland, Sverige och USA (Alaska). Både inom EU och globalt finns en stark vilja att fokusera forskning i Arktis på hur naturtillgångar som olja, gas och mineraler kan tas tillvara på ett hållbart sätt. Arktis är ett känsligt naturområde med stor betydelse för hela världen. Med en tilltagande klimatkris ska forskning som är relaterad till klimat och förnybar energi förstärkas, och det är områden som redan står i fokus vid Luleå tekniska universitet. 

Relaterad artikel

Taggar