Hoppa till innehållet

Unikt arktiskt samarbete

Publicerad: 21 september 2016

Ett historiskt samarbete för att samla universitetsresurser i Sverige, Norge och Finland kring Arktis. Det ingår Luleå tekniska universitet, som enda svenska lärosäte, i sedan ett avtal skrivits under i september.

Klimat, råvarutillgångar, säkerhetspolitik och en särpräglad natur är bara något av det som gör Arktis till ett högaktuellt område.

– Intresset för Arktis är redan stort och kommer sannolikt bli ännu större i framtiden. Växthuseffekten kan leda till att Nordostpassagen öppnas och då blir råvarorna i norr tillgängliga på ett annat sätt än i dag, säger Luleå tekniska universitets rektor Johan Sterte.

Avtalet om en ”Joint Arctic Agenda” mellan Luleå tekniska universitet, norska universitetet i Tromsö, finska Lapplands universitet i Rovaniemi samt Uleåborgs universitet undertecknades under högtidliga former tidigare i september.

På plats vid ceremonin i Uleåborg fanns bland annat Norges kung Harald och drottning Sonja, liksom rektorerna för de fyra berörda universiteten.

"Gör oss ännu starkare"

– Vi är redan ett av de mest framstående universiteten i det arktiska området. Att samarbeta med andra lärosäten i Finland och Norge gör oss ännu starkare, säger Johan Sterte och fortsätter:

– Tillsammans kan vi stärka forskningen och utbildningen i regionen påtagligt. Det finns ett stort antal områden där vi har gemensamma och kompletterande kompetenser, som till exempel gällande teknik i ett kallt klimat, råvaror, gruvor och vård i glesbefolkade områden.

Joint Arctic Agenda-samarbetet omfattar utbildning, forskning och innovationer samt anordnande av konferenser, workshops och liknande.

Taggar