Hoppa till innehållet

Universitetet fortsätter rymdsatsning

Publicerad: 18 december 2018

Arbetet med att utveckla och stärka Luleå tekniska universitet som landets ledande rymduniversitet fortsätter. Projektet Rymd för innovation och tillväxt, RIT, har fått fortsatt finansiering. – Nu får vi möjlighet att fortsätta etablera tidigare initiativ. Det kommer ge bestående resultat och en hållbar utvecklingsinsats, säger Johanna Bergström-Roos, projektledare för RIT 2021.

– Första RIT-projektet gav oss möjligheten att stärka universitetet som en viktig aktör i rymdsverige. Vi breddar nu partnerskapet i regionen ytterligare, säger Jonas Ekman, prefekt vid Institutionen för system- och rymdteknik och initiativtagare till RIT-projektet.

Målet med RIT 2021 är att ta vid där föregångaren RIT slutade – att etablera Övre Norrland som Sveriges rymdregion. Syftet är att skapa en attraktiv och produktiv innovationsmiljö som ger långsiktigt hållbar tillväxt och som lockar människor, investeringar och företag till regionen. I Norrbotten finns goda förutsättningar för att möta rymdbranschens behov: det geografiska läget i kombination med sedan länge etablerade system inom utbildning, forskning och infrastruktur.

– Vi har unika, geografiska fördelar i vår region som lämpar sig utmärkt för rymdverksamhet. Detta i kombination med lång erfarenhet, bred kompetens samt forsknings- och testinfrastruktur i världsklass, gör att rymdbranschen har alla förutsättningar att bli en av våra starkaste näringar, säger Johanna Bergström-Roos.

– RIT 2021 ska säkerställa en produktiv och attraktiv innovationsmiljö som lockar till sig kompetens, kunder, partners, investerare och nya företag till regionen.

Testbädd och innovationer

Inom ramen för projektet kommer samverkan mellan akademi och näringsliv fortsatt att stå i fokus. Fler industridoktorandprojekt borgar för kunskapsutbyten mellan akademi och industri, inte minst inom innovationsområdet. Tillsammans med Institutet för rymdfysik, IRF, ska en testbädd för rymd arbetas fram. Testbädden ska bli en plattform för avancerade rymdtekniska tester av till exempel nya system och komponenter på satelliter som ska skickas ut i rymden. Ytterligare en del av RIT 2021 handlar om innovationsstöd för tillväxt – att få små och medelstora företag att uppnå innovationskraft och tillväxt i rymdbranschen.

– Vi ska etablera ett starkt innovationssystem för tillväxt inom rymdbranschen med bas inom samverkan, forskning, testdriven utveckling och klusterbildning. Här behöver många olika aktörer vara involverade, inte minst regionala företag som vill utvecklas som leverantörer till rymdbranschen, säger Johanna Bergström-Roos.

Ledande rymdaktör  

För Luleå tekniska universitets är RIT 2021 också ett exempel på interdisciplinär samverkan. Flera forskningsämnen kommer bidra med resurser och infrastruktur till projektet. Målsättningen är precis som tidigare att förstärka universitetets ledarroll som rymdaktör i Sverige. 

– Våra mål inbegriper inventering, koordinering, utveckling och att sälja tjänster kopplat till infrastruktur vid universitetet, IRF och SSC för att utveckla vår testförmåga. Vi kopplar även RIT 2021 till flyg- och rymdklustret Aerospace Cluster Sweden, ACS, för att utveckla små och medelstora företags möjligheter att leverera till en växande rymdsektor, säger Jonas Ekman.

Kontakt

Jonas Ekman

Jonas Ekman, Professor, Prefekt

Telefon: 0920-492828
Organisation: Elektroniksystem, EISLAB, Institutionen för system- och rymdteknik
Johanna Bergström Roos

Johanna Bergström Roos, Projektledare RIT

Telefon: 070-5446021
Organisation: LTU Business AB, Rymdteknik, Extern, Institutionen för system- och rymdteknik

I media

Taggar