Hoppa till innehållet
Förtroendevalda

Förtroendevalda

Styrelse Ht21-Vt22

Ordförande
Daniel Fjellborg

Sekreterare och vice-ordförande
Carolina Aguiar Penha

Ledamöter

Justine Decrozant-Triquenaux

Björn Emmoth

Carl-Alexander Allwood

Karl Ekström

Denise Bergström

Kristoffer Sundström

Karina Tommik 

Ida Kronsell 

Anton Holmström

Valeri Petkov (adjungerad till styrelsen från Fackförbundet ST)

Fatemeh Hajeforosh (adjungerade till styrelsen från Campus Skellefteå)

Alexander Moore (adjungerade till styrelsen från Campus Kiruna)

Mikael Bäckman (adjungerade till styrelsen från Campus Piteå)


 

Representanter inom Luleå tekniska universitet

Universitetsstyrelsen (US)
Daniel Fjellborg

Tekniska fakultetsnämnden (TFN)
Karl Ekström (ordinarie), Carl-Alexander Allwood (suppleant)

Filosofiska fakultetsnämnden (FFN)
Denise Bergström (ordinarie), Carl-Alexander Allwood (suppleant)

Nämndsgemensam grupp för utbildning på forskarnivå (FOG)
Carl-Alexander Allwood (FFN och TFN)

Institutionernas ledningsgrupper
Kristoffer Sundström - Ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)
Björn Emmoth - Hälsa, lärande och teknik (HLT)
Karina Tommik and Ida Kronsell - Samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)
Anton Holmström - System- och rymdteknik (SRT)
Justine Decrozant-Triquenaux - Teknikvetenskap och matematik (TVM)

Kårfullmäktige (KF)
Vakant

Konstnärliga utskottet FFN
Carl Holmgren

Doktorandrepresentant i SACO 
Karl Ekström

Kontaktperson - Campus Kiruna
Alexander Moore

Kontaktperson - Campus Piteå
Mikael Bäckman

Kontaktperson - Campus Skellefteå
Fatemeh Hajeforosh

Anställningsnämnd 1
Viktor Sandell (ordinarie), Justine Decrozant-Triquenaux (suppleant)

Anställningsnämnd 2
Anna-Therese Järvenpää (ordinarie), Lina Sundén (suppleant)

Seth M. Kempes stipendiefond vid LTU
Hari Vadivel

Valberedning
Wiebke Reim (Sammankallande)
Stefan Marth
Lisa Larsson