Hoppa till innehållet
Handledarpriset

Handledarpriset

I syfte att uppmärksamma goda handledarinsatser i forskarutbildningen instiftade Teknologkåren i samarbete med Doktorandsektionen i oktober 2008 ett pris för berömvärda handledarinsatser. Du som doktorand vid LTU har möjlighet att nominera handledare till detta pris. Priset delas ut vid den akademiska högtiden i november. Vinnaren utses av en jury bestående av kårordförande samt doktorander utsedda av Doktorandsektionens styrelse.

Årets handledare - 2020

Maria Ek Styvén - Ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Föregående års bästa handledare

​2019 Jens Hardell - Teknikvetenskap och matematik (TVM)
2018 Kentaro UmekiTeknikvetenskap och matematik (TVM)
2017 Thomas Kuhn - System och rymdteknik (SRT)
2016 Dick Sandberg - Teknikvetenskap och matematik (TVM)
2015 Vinit Parida - Ekonomi, teknik och samhälle (ETS)
2014 Lena Alakangas - Samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)
2013 Jurate Kumpiene - Samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)
2012 Roger Johnsson - Samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)
2010 Helena Jonsson - Samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)
2009 Eva Alerby - Konst, kommunikation och lärande (KKL)
2008 Lars-Erik Persson - Teknikvetenskap och matematik (TVM)

Mer om pristagarna