Hoppa till innehållet
notebook e-möte

Information till doktorander

Här är en sammanfattning av information som kan vara bra att veta om som doktorand vid Luleå tekniska universitet.

För att hålla dig uppdaterad om de aktiviteter som arrangeras för doktorander så kan du följa doktorandsektionens sida på facebook.

Kontakta även den lokale representanten i doktorandsektionens ledningsgrupp på din institution om du är intresserad av vad som arrangeras eller om du har några förslag. Introduktioner som ges till nya doktorander varierar mellan institution och din lokala doktorand representant kan hjälpa dig att få den information som du behöver.

Bli medlem i doktorandsektionen. Doktorandsektionen är en del av teknologkåren vid Luleå tekniska universitet. Genom att vara medlem får du bland annat ta del av mecenat studentrabatter och för rabatterat pris på de aktiviteter som doktorandsektioner anordnar. Dessutom hjälper det oss påverka villkoren för forskarstuderande på LTU och innehållet i forskarutbildningen.

Information till anställda doktorander

Som anställd doktorand har du samma  rättigheter som övriga anställda på universitetet, inklusive bland annat friskvård och företagshälsovård. Mer information om vad som gäller för doktorander finns på sidan för utbildning på forskarnivå och mer allmänt för dina rättigheter som anställd på LTU finns den interna medarbetarwebben.

Lönetrappan

Poängen i lönetrappan avser avklarade kurs- och avhandlingspoäng/högskolepoäng enligt den individuella studieplanen. Ny månadslön gäller fr o m månaden efter poängnivån uppnåtts. För uppflyttning till högsta lönesteget krävs licentiatexamen, alternativt avklarat mittseminarium eller 150 hp.

Observera, Doktoranden  ansvarar för att kontakta berörd institutionsadministratör för uppflyttning till högsta lönesteget i doktorandtrappan.

 

Avtal från och med 2021-10-01:

Ingångslön: 32.200 kr/månad
Lic/150hp/mittseminarium: 37.500 kr/månad

 

Tidigare avtal från och med

2021-01-01: Ingångslön: 31.600 kr/månad
Lic/150hp/mittseminarium: 36.800 kr/månad

 

2019-10-01: Ingångslön: 30.900 kr/månad
Lic/150hp/mittseminarium: 35.900 kr/måna
d

 

2018-10-01: Ingångslön: 30.300 kr/månad
Lic/150hp/mittseminarium: 35.200 kr/månad

 

2018-07-01: Ingångslön: 29600 kr/månad
Licentiatexamen/mittseminarium/150 hp 34500 kr/månad

*Doktorand som erhållit månadslön enligt tidigare steg 2 (75 hp) behåller aktuell lön, dock lägst nivå enligt steg 1 till dess kraven för högsta lönesteget är uppfyllda.

 

2017-10-01 till och med 2018-06-30: Ingångslön 29600 kr
75 hp 30000 kr
Licentiatexamen/mittseminarium/150 hp 34500 kr

 

2016-10-01: Ingångslön 28900 kr
75 hp 29500 kr
150 hp/lic 33700 kr

*Doktorander vars lön inte följer lönetrappan hanteras inom ramen för RALS och förhandlas individuellt.

 
Examenspremie

Examenspremien är 15000 kr. Doktorand som disputerar inom 4 år (heltidsstudier), och som har haft doktorandanställning har rätt till premien.

 
 

 

 

Information till stipendiater/annan anställningsform

Friskvård - Stipendiater har ingen rätt till friskvård/Stil-kort.

Försäkringsskydd - Prefekten har ansvar för att lämna information till stipendiaten om de villkor som gäller för stipendiet. Det är särskilt viktigt att stipendiaten får information om vilket försäkringsskydd som gäller under stipendietiden. Stipendiaten ska uppmärksammas på vikten av försäkringsskydd och uppmanas att ta kontakt med försäkringsbolag för att teckna egen liv- och olycksfallsförsäkring.

LTU har tecknat samlingsförsäkring ”Statens grupp- och individförsäkring” hos Kammarkollegiet för stipendiater. Försäkringen innehåller skydd vid akuta olycksfall, akut sjuk- och tandvård, hemtransportskydd, egendomsskydd, ansvarsskydd samt rättskydd. Försäkringsvillkoren finns på medarbetarwebben.

Sjukdom - Stipendiater från utlandet har endast rätt till akut sjukvård, därefter måste personen i fråga behandlas i sitt hemland. Det är därför viktigt att ha en egen privat sjukvårdsförsäkring. För eventuell rätt till sjukpenning kontakta Försäkringskassan.

Stipendiebelopp - Lägsta stipendiebeloppet är knutet till steg 1 i lönetrappan för doktorander minus skatt. Utbetalning av stipendier för utbildning ska ske var tredje månad.

Doktorandombud

Känner du som doktorand ett behov att diskutera din arbetssituation, handledare eller dylikt med en opartisk person, kontakta doktorandombudet.