Hoppa till innehållet
Welcome

Välkommen till Doktorandsektionen

Publicerad: 14 oktober 2021

Here you find relevant information for all PhD students at LTU !

Doktorandsektionen vid Luleå tekniska universitet arbetar för att tillvarata doktoranders intressen samt att delta i utvecklingen av forskarutbildningen. Vi arrangerar även sociala aktiviteter för att stärka banden mellan doktorander vid Luleå tekniska universitet.

Vi arbetar för att tillvarata doktoranders intressen samt att delta i utvecklingen av forskarutbildningen. Vi arrangerar även sociala aktiviteter för att stärka banden mellan doktorander.

På denna sida finner du information om Doktorandsektionen, vad vi gör och hur du kan engagera dig för att stärka doktorandmiljön.

Bakgrund

Syftet med Doktorandsektionen vid Luleå tekniska universitet är att tillvarata doktorandernas intressen i allmänhet samt att delta i utvecklingen av forskarutbildningen. Huvudsakligen sker detta genom representation av forskarstuderande i olika organ inom universitetet, exempelvis i universitetsstyrelsen och fakultetsnämnderna. Doktorandsektionen har även representanter i institutionernas ledningsgrupper, vilket ger ökade möjligheter att bevaka doktorandfrågor på institutionsnivå.

Sektionsstyrelsen

Sektionsstyrelsen handhar den löpande verksamheten inom Doktorandsektionen och består av ordförande, sekreterare och minst tre övriga ledamöter. Främst diskuteras aktuella frågor i styrelser och nämnder där sektionen är representerad.

En del av Teknologkåren

Doktorandsektionen är en av Teknologkårens sju sektioner och innehar två av de totalt 35 platserna i kårfullmäktige, som är Teknologkårens högsta beslutande organ. Alla viktiga strategiska beslut tas på kårens fullmäktigemöten som hålls ungefär åtta gånger per år.

Genom att Teknologkåren finns representerad i så gott som alla beslutande grupper på Luleå tekniska universitet, exempelvis i universitetsstyrelsen och fakultetsnämnderna, är detta ytterligare en kanal för påverkan utöver doktorandsektionens egna platser. Teknologkårens huvudsakliga arbetsområden är arbetsmarknad, utbildningsbevakning och studiesociala frågor.

Mer information om kommande evenemang

Taggar