Hoppa till innehållet
Foto: Katarina Karlsson
John Fabricius, Anna-Lena Ljung, Marcus Björling och Arash Golchin Foto: Katarina Karlsson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

På spaning efter framtidens megatrender

Publicerad: 26 februari 2016

Fem unga forskare på institutionen teknikvetenskap och matematik, har under några månaders tid haft som uppdrag att utifrån excellent forskning, hitta framtidens mega trender i världen, inom området Smarta maskiner och material.

– Det är jättebra med den här satsningen på unga forskare. Jag tror att de kan plocka upp framtida megatrender på ett mer förutsättningslöst sätt, säger Lars-Erik Stacke, SKF Manager Tool RND Research and Development.

I samband med att Smarta maskiner och material som är ett av nio starka forsknings- och innovationsområden på Luleå tekniska universitet, hade en intern konferens fick de unga forskarna presentera vilka mega trender de identifierat inom områdets spetsforskning och vad de såg som såg potentiella framtida forskningsområden. Med på konferensen fanns bland andra ämnesföreträdare och representanter från industrin. Hans Hansson, VD på Swerea SICOMP, är upphovsmannen till själva idén med just dessa unga forskare som trendspanare.

– I koncernledningen på Swerea SICOMP har vi själva gjort en omvärldsanalys av vilka megatrender som vi uppfattar kommer att finnas i framtidens industri år 2030. Vilka krav ställs på framtida forskning och industriell forskning?  Hur stämmer vår strategi överens med tillämpad forskning? Kanske är det så att unga forskare inte sitter fast lika mycket i den forskning som pågår just i dag och därför lämpar sig för denna trendspaning, säger han.

Förhoppningen, är att de unga forskarnas trendspaningar ska bidra till att ett strategiskt dokument kan tas fram för framtida excellent forskning i samverkan med industrin, inom detta område.

Nästa generations forskare

Innan de unga forskarna har påbörjat sin trendspaning inom Experimental mechanics, Mathematics, Fluid mechanics, Smarta maskiner och Smarta material, har de i grupp arbetat med seniora excellentforskare och haft flera återkopplingar. Biträdande professor Nazanin Emami och professor Staffan Lundström menar att Megatrend projektet även har som syfte att dessa unga forskare som är nästa generation forskare, får kännedom om varandra och om varandras kunskaper inom olika ämnesområden, inför framtida forskningssamarbeten. De unga forskarna i projektet är positiva.

– Vi har lärt känna varandra från olika avdelningar och vilka olika styrkor vi har som forskare, säger Anna-Lena Ljung, biträdande universitetslektor inom strömningslära, vid Luleå tekniska universitet.

– Vi som är yngre inom forskningen kan kanske se saker på ett lite annorlunda sätt och är öppna för andra idéer, säger Marcus Björling, Post doktor inom maskinelement, vid Luleå tekniska universitet.

Taggar