Välkommen till Grants Office!

Vi hjälper universitetets forskare att hitta extern finansiering och erbjuder:

  • Strategisk planering för finansiering på internationell, nationell och regional nivå
  • Hjälp att hitta finansieringsmöjligheter för specifika forskningsprojekt
  • Support under ansökningsfasen, inklusive budgetfrågor
  • Seminarier och workshops om externa finansieringsmöjligheter
  • Kurs i forskningsfinansiering för doktorander och övrig personal

Vårt kompetensområde omfattar:

  • EU: s ramprogram för forskning och innovation Horisont 2020
  • ​Nationella program inom VINNOVA, VR, FORMAS, FORTE m.fl.
  • Regionala program som europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), europeiska socialfonden (ESF), territoriellt samarbete (Interreg, Bothnia Atlantica, Nord, Kolarctic m.fl.)