Välkommen till Grants Office!

Grants Office är ditt stöd i arbetet med externfinansiering. Våra tjänster riktar sig till dig som forskare, vetenskaplig ledare och chef inom universitetet. Vi hjälper dig i arbetet med att bygga kapacitet för ökad externfinansiering.