Vilken roll har universiteten i arbetet med regional utveckling i framtiden?

13 feb. 2018, 12:00 - 15:30
Luleå, B301

Luleå tekniska universitet i samarbete med Umeå Universitet och Tillväxtverket bjuder in till ett dialogmöte för att diskutera framtiden inför EUs nästa budgetperiod. Hur kan universitetens roll utvecklas för att stärka regionens konkurrenskraft, nationellt och internationellt.

Vad är nyckelfaktorer för vår region i framtiden och hur kan lärosätena bidra till en hållbar regional utveckling?

Mötet inleds med lunch.

Välkommen!

Birgitta Bergvall-Kåreborn, Rektor