Hoppa till innehållet

Precisionshälsa vid Luleå tekniska universitet tar form

Publicerad: 27 december 2022

På den tredje workshopen för framtidsområdet PRECISE samlades forskare för att summera 2022 och ta del av planeringen för 2023. Precisionshälsa vid Luleå tekniska universitet börjar ta form. Några av de pågående startprojekten presenterades, samt nya planer och finansiering under 2023.

– Den data vi kan få från molekylär- och individnivå kan användas på samhällsnivå av olika aktörer. Tillsammans bygger det ett attraktivt samhälle för framtiden, sa Fredrik Nikolajeff, professor i medicinsk teknik och vetenskaplig ledare för framtidsområdet PRECISE under introduktionen till workshopen.

En del av programmet handlade om definitionen av precisionshälsa och vad det betyder för Luleå tekniska universitet. Området är relativt nytt och utan en klar definition. Många olika aktörer världen över försöker positionera sig.

– Hur definierar vi precisionshälsa från vårt perspektiv? Det är viktigt för oss att involvera er i den här diskussionen, sa Fredrik Nikolajeff.

Presentationer och inspiration

Omkring 50 forskare deltog i workshopen som var öppen både för dem som redan är en del av PRECISE och dem som vill lära sig mer. Under 2022 började 28 startprojekt, tre av dessa presenterades. Oliya Abdullaeva vill lösa ett stort problem inom kvinnors hälsa genom att ta reda på mer om jonkanalers roll i endometrios och associerad cancer. Jun Zhao jobbar med ett projekt om självdrivna kardiovaskulära biosensorer för trådlös personlig, exakt hälsoövervakning. Och Kevin Lau forskar om hur aktiv urban design kan främja fysisk aktivitet hos barn.

Andreas Lundqvist, enhetshef på Glesbygdsmedicinskt centrum, deltog för att ge en inspirationsföreläsning om hur de jobbar med forskning och utveckling av personcentrerad vård i glest befolkade områden.

Planer för 2023

I januari 2023 öppnar nästa utlysning för finansiering inom PRECISE enligt planerna. Ambitionen är att ha upp till 12 doktorandtjänster, med upp till 80 procent finansiering. Möjligheten att hitta medel för en professur inom precisionshälsa kommer också att utforskas.  

– Vi behöver bana väg för ökad extern finansiering, starka partnerskap och samarbeten, sa Fredrik Nikolajeff.

Inte bara de forskare som redan är involverade i startprojekt eller ämnen som ryms inom PRECISE föreslagna tematiska områden kan söka finansiering 2023.

– Kom med nya bra idéer relaterade till precisionshälsa och du är välkommen att vara en del av PRECISE, sa Fredrik Nikolajeff.