Hoppa till innehållet

Norra Sverige ska bli bäst i världen på basindustrins klimatomställning

Publicerad: 29 januari 2021

Norra Sverige har förutsättningar att globalt visa vägen för en framgångsrik omställning av basindustrin. En ny satsning på Luleå tekniska universitet som sker i nära samarbete med svensk industri ska utveckla naturresursbaserad basindustri mot FN:s hållbarhetsmål – med bibehållen och ökad lönsamhet.

– Vi vet att det är just här i norra Sverige, som den tekniska utvecklingen och omställningen av våra nationella basindustrier kan bli en föregångare för hur man når FN:s globala hållbarhetsmål, säger Christina Wanhainen, professor i malmgeologi vid Luleå tekniska universitet.

Naturresuser behövs för att nå klimatmålen

För att nå klimatmålen och klara omställningen av basindustrin behöver vi använda mer av våra naturresurser skog, malm och vatten som i stor utsträckning finns i norra Sverige. Det behövs ny teknik och metodik, nya produkter och nya lösningar för fossilfri elektrifiering, energilagring, effektiv användning av råvaror och nyttjande av restprodukter.

Norra Sverige en demoanläggning

Luleå tekniska universitets satsning SUN – Naturresurser för hållbar samhällsomvandling, tar fasta på att våra naturtillgångar malm, skog och vatten är en förutsättning för att nå FN:s globala hållbarhetsmål. I samarbete med Skogsindustrierna, Vattenfall Vattenkraft AB, LKAB, Lundin Mining, Boliden AB, Epirock, Sandvik, ABB och Svemin har Luleå tekniska universitet tagit fram en aktivitetsplan för forskningssatsningen som sker gränsöverskridande över vetenskapliga discipliner, branscher och naturresurser.

– Norra Sverige är en stor demoanläggning där vi med vår forskning på Luleå tekniska universitet visar omvärlden hur vi framgångsrikt kan ställa om naturresursbaserad basindustri mot FN:s globala hållbarhetsmål, samtidigt som vi stärker industrins konkurrenskraft och tar hänsyn till människor och miljö, säger Christina Wanhainen, vetenskaplig ledare för SUN.

Energikritiska metaller viktig fråga

För att klara klimatomställningen behövs även mer energikritiska metaller. Det handlar bland annat om tellur, nickel, kobolt och litium till solceller, elbilar och batteritillverkning. Metallen neodym används exempelvis för att tillverka kraftfulla magneter till generatorer i våra vindkraftverk. Alla dessa värdefulla energikritiska metaller som vi behöver för att nå klimatmålen går att utvinna i Sverige i dag med stor hänsyn till miljön, men sådan utvinning bygger också på att det finns en social acceptans.

– Teknikutveckling handlar inte heller bara om teknik utan också om människors villkor. För att basindustrin ska lyckas ställa om mot fossilfri produktion och öka konkurrenskraften behövs ett stort antal välutbildade människor de närmaste tjugo åren – och för att locka hit dem måste vi satsa på attraktiva samhällen, säger Patrik Söderholm, professor i nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet och biträdande vetenskaplig ledare för SUN.

Våra framtidsområden vid Luleå tekniska universitet

I media