Hoppa till innehållet
Skriva, dokument, penna, laptop, avtal Foto: Pixabay
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Utlysning av medel för finansiering av gästforskare 2021

Publicerad: 14 december 2020

För att stärka utvecklingen av det nyligen etablerade forsknings- och innovationsområdet ”Naturresurser för hållbar utveckling” (SUN), lanserar vi en första utlysning av medel för finansiering av gästforskare.

Det övergripande målen för utlysningen är att (med-), finansiera kortare besök av produktiva forskare som kan bidra till att utöka universitetets akademiska nätverk, möjliggöra banbrytande forskning och prestigefyllda publikationer, och/eller säkra ny finansiering i samarbete med framstående internationella forskargrupper. Ett viktigt krav för finansiering är att besöket möjliggör för forskare och forskarstuderande vid Luleå tekniska universitet att lära sig mer om forskningsfronten inom områden som är relevanta för SUN, till exempel genom seminarier eller forskarutbildningskurser. Vi uppmuntrar särskilt gästforskare som kan utgöra en katalysator för tvärvetenskapligt forskningssamarbete vid Luleå tekniska universitet.

Sista ansökningsdag: 1 mars 2021