Hoppa till innehållet
Livslångt lärande
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Beslut: Såddfinansiering 2020

Publicerad: 27 januari 2021

Som svar på utlysningen till såddfinansering som lanserades av initiativet "Naturresurser för hållbar utveckling" (SUN) i november 2020, mottog styrgruppen tjugo (20) projektförslag.

Styrgruppen granskade förslagen om att de uppfyller samtalskraven och utvärderade dem med beaktande av flera faktorer, nämligen:

(a) nyhet och betydelse av forskningsidé

(b) mervärde i förhållande till pågående forskning vid LTU

(c) projektets passform med avseende på forskningsområdets vision

d) det tvärvetenskapliga innehållet (nya aktörskonstellationer uppmuntras men inte krävs) e) den långsiktiga potentialen för betydande framtida finansiering (t.ex. EU-finansiering, excellenscentra, större Formas eller VR-bidrag)

Med tanke på den tillgängliga budgeten beslutade styrgruppen finansieringen av fem (5) projekt.

Baserat på utvärderingsresultaten och rangordningen av förslagen valdes följande fem (5) projekt ut för finansiering från SUN:
 

 1. Titel: H2SUN
  Projektledare: Rikard Gebart
  Längd: 10 månader
  SUN-finansiering i SEK: 250 000
   
 2. Titel: Mot helt hållbara energilagringsenheter (SusEsd)
  Projektledare: Xiaoyan Ji
  Längd: 10 månader
  SUN-finansiering i SEK: 250 000
   
 3. Titel: Fusing Machine Learning and Computer Vision Techniques for Automatic Drill Core Analysis on Visual and Compositional Data (ML4DrillCore)
  Projektledare: Foteini Liwicki
  Längd: 10 månader
  SUN-finansiering i SEK: 250 000
   
 4. Titel: Utvinning av ny könssteori för att främja en hållbar omvandling av naturresursindustrin (GenSUN)
  Projektledare: Kristina Johansson
  Längd: 10 månader
  SUN-finansiering i SEK: 250 000
   
 5. Titel: Dynamiken i spänningar i markanvändningen i den svenska Arktis - samarbete och konflikt (TenSArc)
  Projektledare: Dag Avango
  Varaktighet: 12 månader
  SUN-finansiering i SEK: 250 000