Hoppa till innehållet
10:30 19 okt
Foto: Petra Älvstrand
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Framtidens lärosäten – pandemins påverkan

19 okt. 2021, 10:30 - 17:00
Luleå, Kulturens hus Luleå
Publicerad: 21 januari 2021

Välkommen till SUHF-konferensen 2021 med temat "Framtidens lärosäten – pandemins påverkan". Pandemins effekter kommer att påverka hela det globala samhället och därmed också alla lärosäten och dess verksamheter, modeller och strukturer. Fokus är pandemins effekter på utbildning ur olika perspektiv: digitalisering, nytänkande i lärandet samt universitetens roll och betydelsen av ett campus.

Program

Moderator: Pam Fredman, president för International Association of Universities, IAU, tidigare rektor för Göteborgs universitet.

09.30 Registrering. Kaffe och smörgås.

10.30 Inledning: Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning inleder konferensen. 
10.45 Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor Luleå tekniska universitet hälsar välkommen till Luleå och Luleå tekniska universitet.

10.55 Astrid Söderberg Widding, rektor och SUHF:s ordförande hälsar välkommen till konferensen.

11.00 Keynote speaker digitalt: Dr Ruth Graham.
The pandemic has been a catalyst for change to a higher education system already in flux.  The talk will explore the impact of COVID-19 through the lens of two major developments in global higher education. The first is the emergence of a new generation of education programs that follow a non-traditional human-centred, interdisciplinary and experiential approach. The second is the sweeping reforms underway to academic promotion systems in universities across the world to better recognise and reward faculty excellence in teaching and learning.

12.00 Kaffe

12.15 Nydanande utbildningar: Suzanne Brink, Umeå universitet/Leiden University.
How does one create an innovative undergraduate programme that is flexible, choice-based, dynamic, authentic, multidisciplinary, geared towards wicked sustainability challenges, and with integrated, student-owned assessments? The Principles of Curriculum Agility provide insights regarding the case of Industrial Design Engineering at The Hague University.

Marcus Liwicki, professor i Maskinlärning och Anna Ståhlbröst, professor i Informationssystem, vid Luleå tekniska universitet.
Problem-solving is one of the key skills for the 21st-century job market. STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) teaching relies on the left half of the brain and thus is logic-driven. Artistic activities, which use the right side of the brain fosters creative problem-solving. STEM education is necessary but it is not sufficient: iMuSciCA is a pioneering approach using music for fostering creativity and deeper learning. 
Furthermore, we will talk about the successful realization of a modularized distance-education for NLP (chatbots) applicable for education in industry and university

13.00 Lunch

14.00 Universitetets roll – campus betydelse i en digitaliserad värld: Lars Strannegård, rektor, Handelshögskolan i Stockholm.

15.00 Kaffe och kaka

15.30 Paneldebatt med syfte att landa i något konkret. Vilken utveckling vill vi ha? Traditionell undervisning kontra dagens snabba förändring. Snabba omställningar är lärdomen från pandemin. Det handlar om lärande, bostäder, företagens kompetensbehov. Vad blir lärosätenas roll i den snabba omställningen?

Deltagare:
Lars Strannegård, rektor Handelshögskolan
Suzanne Brink, Associate Professor i högskolepedagogik Umeå universitet/Leiden University
Linn Svärd, Sveriges Förenade Studentkårer
Grete Solvang Stoltz, HR och hållbarhetsdirektör, LKAB

16.30 Att se möjligheterna – forma framtiden. 
Roland Larsson, professor, Luleå tekniska universitet. Creaternity – hållbar materialanvändning i en uppkopplad och cirkulär ekonomi. Creaternity är ett framtidsområde som samlar hundratalet forskare från två fakulteter och ca 25 forskningsämnen i den gemensamma frågeställningen om hur cirkulär ekonomi kan åstadkommas. Cirkulär ekonomi innebär en omfattande omställning av hur material och energi flödar. Jungfruligt material som tillförs cykeln ska användas så lång tid som möjligt. Cirkulär ekonomi kräver ett mycket mer komplext samarbete mellan alla aktörer jämfört med linjär ekonomi. Alla aktörer i en industriverksamhet måste samverka. För att hantera komplexiteten krävs stöd av digitaliseringen för att spåra material och/eller hela komponenter genom användningscykeln. Produkterna/systemen måste även vara uppkopplade så att de kan kommunicera sitt tillstånd och sitt servicebehov. Creaternitys verksamhetsområde kan därför beskrivas som hållbar materialanvändning i en uppkopplad och cirkulär ekonom.
Maria Pettersson, professor, Luleå tekniska universitet. SUN - naturresurser för en hållbar samhällsomvandling. FN:s globala hållbarhetsmål utgör en ambitiös agenda för hållbar utveckling; de ställer krav på en radikal samhällsomvandling där fokus ligger på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Inom SUN vill vi visa att Sveriges, och länets, tillgångar på naturresurser i form av malm, skog och vatten är av central betydelse för att förverkliga en sådan samhällsomvandling. Med forskning inom SUN vill vi ge Sverige möjligheten att utveckla ny teknologi som stärker svensk industri, minskar miljöpåverkan och hanterar de sociala effekter som följer. Att identifiera och kunna lösa målkonflikter är en stor och viktig fråga i basindustrins klimatomställning.

17.00 Avslutning: Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor Luleå tekniska universitet, och rektor Astrid Söderberg Widding, SUHF:s ordförande.

18.00 Fördrink (tiden för fördrinken är utsträckt så att du kan anlända allt eftersom och får tid att checka in på hotellet)
 
19.00 Middag. Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet hälsar välkommen till middagen.
Astrid Söderberg Widdin, ordförande SUHF avslutar och tackar, vid kaffet.
 
-------------------------------------------------------------------
 
Onsdag 20 okt, Förbundsförsamling – Medlemsmöte på Luleå tekniska universitet, Regnbågsallén, B-huset, ingång B10, hörsal B192, Luleå.
Se separat program från SUHF till förbundsförsamlingens ledamöter.