Hoppa till innehållet

Gästforskare 2021-2022

Det strategiska forskningsområdet SUN Naturresurser för hållbar samhällsomvandling delfinansierar kortvariga besök av produktiva forskare för att utvidga universitetets nätverk i den akademiska världen och stärka Luleå tekniska universitets forskning inom naturresursområdet.

Efter utlysningen från december 2020 är följande fem forskares besök planerade till våren 2021-våren 2022:

Thomas Pabst Foto: Privat
Thomas Pabst

Gästforskare: Professor Thomas Pabst, Polytechnic Montreal, Kanada

Gary Egbert Foto: Privat
Gary Egbert

Gästforskare: Professor Gary D. Egbert, Oregon State University, USA

Tanja Joona Foto: Privat
Tanja Leena Joona

Gästforskare: seniorforskare Tanja Leena Joona, Lapplands universitet, Finland

Wancheng Zhu Foto: Privat
Wancheng Zhu

Gästforskare: Professor Wancheng Zhu, Northeastern University, Kina

Vassiliades Foto: Privat
Constantinos Vassiliades

Gästforskare: Postdoc-forskare Constantinos Vassiliades, Cyperns universitet