Hoppa till innehållet
Maria Pettersson SUN
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

"Jag vill gärna se en utveckling mot en balanserad användning av våra naturresurser"

Publicerad: 25 januari 2022

Maria Petterson, professor i rättsvetenskap, är en del av SUNs styrgrupp.

Hej Maria, berätta lite om dig själv!

- Jag är född och i huvudsak uppvuxen i Luleå. Jag har en stor familj och trivs med närheten till naturen och har aldrig haft några planer på att flytta härifrån permanent. Förutom träning (som är ett av mina största intressen) tycker jag om att läsa böcker och vistas i skogen.

Vad forskar du om just nu?

- Just nu är det mycket fokus på miljöprövningens roll, inte minst i samband med de stora etableringar som planeras i norra Sverige. I övrigt sysslar jag en del med rättsliga förutsättningar för exempelvis användning av olika typer av avfall och ämnen, samt frågor om markanvändning och klimatanpassning i Arktis.

Hur kommer det sig att du började forska inom ditt ämne?

- Jag blev tillfrågad av dåvarande ämnesföreträdare om jag ville bli doktorand i miljörätt. Eftersom studier i allmänhet och frågor som rör miljö och naturresursanvändning i synnerhet intresserar mig tackade jag ja.  

Hur spelar din forskning roll inom SUN?

- Miljö- och naturresurslagstiftningen uppställer ramar för den verksamhet som SUN fokuserar på (malm, trä och vatten) och är samtidigt ett viktigt instrument för att hantera målkonflikter i samband med användning av naturresurser. Därför blir det viktigt att dels förstå hur regelverket påverkar förutsättningarna för dessa verksamheter, dels utforska hur miljöprövningen kan och bör utformas för att utgöra ett effektivt styrmedel. Målet är ju att både skydda människors hälsa och miljön och att möjliggöra för (hållbar) ekonomisk tillväxt.

Vilken är den roligaste upptäckten/resultat du gjort/tagit fram som forskare?

- De roligaste resultaten är de som får genomslag i samhället – när vi ”hittar” någonting som vi tycker behöver förändras och beslutsfattare lyssnar på det. Utbyggnaden av vindkraft på 2000-talet är ett sådant exempel. Genom vår forskning uppdagades en rad institutionella hinder mot en sådan utbyggnad som därefter har adresserats i både lagstiftning och policy.

Vad vill du uppnå under din forskningskarriär?

- Svår fråga. Jag ser det inte riktigt som att jag gör ”karriär”… Jag vill gärna se en utveckling mot en balanserad användning av våra naturresurser och om jag kan bidra till detta är jag nöjd.

Vad är det roligaste/mest utmanande med att vara en del av SUN?

- Det roligaste är att så många discipliner samlas och utbyter tankar och idéer kring ett gemensamt tema. Både forskarskolan och fröprojekten, projekt finansierade av "seed-money", visar vilken potential det finns i att studera frågor om naturresurser och samhälle från flera perspektiv. Det mest utmanande är nog att förstå varandras utgångspunkter.

Varför tycker du att SUN viktigt?

- Det roligaste är också det viktigaste. Det finns ett behov av såväl ämnesspecifik som tvär- och mångvetenskaplig forskning för att möta de utmaningar vi står inför.