Hoppa till innehållet
Staffan Lundström

”Jag vill bidra till samhällsutvecklingen”

Publicerad: 31 mars 2022

Staffan Lundström, professor i strömningslära, är en del av SUNs styrgrupp.

Berätta lite mer om dig själv!

Jag är uppvuxen i Burträsk, Västerbotten och har sedan på grund av studier och arbete bott på olika ställen i Sverige för att år 2000 hamna i Luleå. Min fritid spenderar jag tillsammans med min familj, med en del sportaktiviteter som löpning, paddling och skidåkning och trädgårdsarbete.

Vad forskar du om just nu?

Mitt ämne är strömningsmekanik och inomvetenskapliga frågeställningar gäller ofta strömning i porösa material. Jag tycker också det är mycket intressant att se hur vi inom mitt ämne kan, tillsammans med andra ämnesexperter, bidra till att lösa olika problem. Det kan vara samarbeten med relativt närliggande ämnen som vi haft i ett projekt om filtrering av vätskedroppar i munskydd men också ganska olika ämnen som när vi forskar tillsammans med biologer gällande fiskvandring.   

Hur kommer det sig att du började forska inom ditt ämne?

I grunden berodde det på mitt val av examensarbete och sedan blev jag tillfrågad om att doktorera på ett institut, SICOMP (nu RISE SICOMP) om tillverkningsprocesser för kompositer. Men det har inte varit en rak linje fram till nu. Till exempel sökte jag och fick jobb utanför akademin efter licentiatexamen.  Jag fick dock upp intresset för forskningen igen efter en lite längre resa runt i USA.

Hur spelar din forskning roll inom SUN?

Det är tvådelat. Dels kommer den in via vattenkraften där jag känner till mycket av forskningen och har ett etablerat nätverk speciellt i Sverige och i resten av Europa. Dels finns det ofta olika strömningstekniska frågeställningar i både industriella och naturliga processer kopplade till alla områden inom SUN. 

Vilken är den roligaste upptäckten/resultat du gjort/tagit fram som forskare?

Det är också två-delat. Dels är det roligt när jag ser att industrin/samhället använder våra forskningsresultat. Dels är det roligt när det uppkommer oväntade strömningstekniska fenomen ofta under experiment som vi sedan kan förklara med teori och modeller.

Vad vill du uppnå under din forskningskarriär?

Jag vill bidra till samhällsutvecklingen.

Vad är det roligaste/mest utmanande med att vara en del av SUN?

Det är kul att vi från rätt olika discipliner samlas för att bidra till att lösa stora problem.

Varför tycker du att SUN viktigt?

Att nyttja naturresurser på ett, för de flesta, acceptabelt sätt är mycket utmanande. Jag tror att vi som universitet kan bidra till denna utmaning speciellt eftersom vi börjar vara ett moget universitet med många starka forskare och som geografiskt ligger i ett område med stora naturtillgångar vilket ger en grundläggande förståelse för komplexiteten i de utmaningar vi står inför.

Kontakt

Staffan Lundström

Lundström, Staffan - Professor tillika ämnesföreträdare, Avdelningschef

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492392