Hoppa till innehållet
Yousef Ghorbani

”Vi har inget annat val än att röra oss mot den gröna omställningen”

Publicerad: 29 april 2022

Yousef Ghorbani är biträdande professor i mineralteknik och en av ledningspersonerna i SUNs forskarskola.

Berätta om dig själv!

Jag kommer ursprungligen från Tabriz, i nordvästra Iran. Där, vid Sahand University och Technology påbörjade jag mina studier till gruvingenjör. Min master i mineralbearbetning-hydrometallurgi gjorde jag vid University of Tehran. Senare flyttade jag till Sydafrika och avlade min doktorsexamen i kemiteknik vid University of Cape Town 2012, där jag också var engagerad inom fakulteten, gjorde en postdoc samt arbetade som lektor. 2013 fick jag min första professorstjänst i Chile, på Universidad Católica del Norte och 2015 flyttade jag vidare till England, till Exeter där jag jobbade som senior research fellow. Under min tid i Exeter fick jag chansen att leda det första EU projektet om råmaterial, the OptimOre Project. Under min tid i England hann jag också med att jobba ett år i London som lektor på Kingston University London. Till slut hamnade jag här i Luleå, jag kom hit i september 2018, och nu jobbar jag som biträdande professor i mineralteknik.

Att ha bott i alla dessa länder har varit otroligt lärorikt och jag är tacksam över att jag även har fått möjligheten att lära mig flera olika språk. På fritiden reser jag gärna och upplever naturen. Min fru och jag har nog sett de flesta nationalparker i England till fots.

Vad forskar du om just nu?

Just nu är jag ansvarig för området som kallas geometallurgi, vilket kan beskrivas som helhetssynen på mineralens värdekedja. Jag är också engagerad inom området hållbar försörjning av högteknologiska och energikritiska element i omställningen till den gröna ekonomin, som inkluderar ett 4-årigt projekt som finansieras av Vetenskapsrådet för hållbar utveckling-Formas med titeln: Clean-Mineral: Climate friendly mineral supply chains in transition to the green economy

Hur kommer det sig att du började forska inom ditt ämne?

Det var självklart för mig att jag skulle bli forskare, eftersom jag var locakd av att hela tiden lära mig nya saker. Jag är utbildad inom mineralområdet och under mina resor har jag haft möjligheten att se många delar av världen och då också den stora potential som finns med råmaterial. Mineralområdet kan liknas vid en flod, det kommer alltid nytt vatten, ny kunskap att ta till sig. Det tankesättet har jag haft så länge jag kan minnas.

Vilken är den roligaste upptäckten/resultat du gjort/tagit fram som forskare?

Den absolut roligaste tiden var i Sydafrika och Latinamerika. Där studerade jag vilka faktorer som driver och begränsar extraktiv metallrugi, med hjälp av toppmoderna anordningar och tekniker. Under den här studien initierade jag också användandet av röntgendatortomografi för att undersöka sprickfördelning och mineralspridning i malmpartikar. Studien och dess resultat har följts och använts som källor av olika universitet runt om i världen, som Stellenbosch University, Imperial Collage London och University of Chambridge. För att sluta cirkeln så handledde jag en doktorand, när jag började här vid Luleå tekniska universitet, vars tes låg i linje med den tekniken jag initierade i Sydafrika.

Hur spelar din forskning roll inom SUN?

SUN för samman några av Sveriges största industrier, malm, skog och vatten, och försöker guida dem genom den gröna omställningen. Mitt område, mineralteknik, är en del av malmsidan och även om mycket av mitt fokus ligger på där, så finns det mycket överlappningar. Min co-pilot inom SUN som jag leder forskarskolan tillsammans med, är Karin Beland Lindahl, som tillhör samhällssidan av SUN. Tillsammans så försöker vi ha en balans mellan SUNs olika områden, något som också bör speglas inom forskarskolan, inom SUNs ledning och inom hela SUN.

Vad vill du uppnå under din forskningskarriär?

Vi har inte något annat val än att röra oss mot den gröna omställningen. För att kunna övergå till förnybar energi krävs det mycket mineraler. Även om det inte beskrivs i media, så kommer vi behöva mycket, mycket mer mineraler än vad vi bryter idag. Och det är just hur vi bryter mineralerna som vi behöver undersöka mer. Jag tror att i ett land som Sverige, där vi har mycket kunskap och en trygg brytningsprocess, kan vi göra de nödvändiga steg som behövs för att nå grön brytning.

Vad är det roligaste/mest utmanande med att vara en del av SUN?

SUN har skapat en plattform för aktörer inom den gröna omställningen som leder till att vi får bättre kommunikation, bättre förståelse och bättre samarbete. För att närma oss den gröna omställningen måste vi tänka in alla möjliga medspelare, stora som små. Det är hela tanken bakom SUN, att ta in olika aktörer, forskare och personer, för att få en bättre helhet. Det är en utmaning, men utmaning betyder möjlighet.

Varför tycker du att SUN viktigt?

Det faktumet att SUN har sammanfört människor, forskningsområden och industrier och har blivit den plattform den är idag, att vi har nio doktorander- det är för mig lycka. När Karin Beland Lindahl och jag började jobba tillsammans tittade vi på problemen från helt olika håll. Men med tiden har vi lättare kunnat förstå varandra och nu är vi nästan överens om saker direkt. Vi respekterar varandras perspektiv, vi förstår varandra och jag tror att det är viktigt att våra doktorander, fler forskare och industrier utnyttjar denna plattform för dialog. 

Kontakt

Yousef Ghorbani

Yousef Ghorbani, Biträdande professor

Telefon: 0920-493422
Organisation: Mineralteknik, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser