Hoppa till innehållet
Styrgrupp
Styrgruppen för forskningsområdet naturresurser för hållbar samhällsomvandling. Bakre rad från vänster: Jenny Greberg, Bror Sundqvist, Sabine Mayer, Elisabeth Wetterlund, Staffan Lundström. Främre rad från vänster: Christina Wanhainen, Patrik Söderholm, Maria Pettersson, Jan Johansson. Saknas på fotot gör Betty Christakopoulou och Eva Setterqvist. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Områdets styrgrupp

Forskningsområdet SUN har en styrgrupp bestående av en vetenskaplig ledare, VL (Christina Wanhainen), en biträdande VL (Patrik Söderholm), samt sex ledamöter från olika forskningsmiljöer på Luleå tekniska universitet. Styrgruppen har det yttersta ansvaret för såväl det strategiska arbetet som forsknings- och utbildningsarbetet inom programmet.

Styrgrupp

Betty Christakopoulou

Betty Christakopoulou, Projektledare

Telefon: 0920-492850
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Bror Sundqvist

Bror Sundqvist, Verksamhetsledare

Telefon: 0910-585778
Organisation: Träteknik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Christina Wanhainen

Christina Wanhainen, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-492401
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Daniel Johansson

Daniel Johansson, Professor

Telefon: 0920-492361
Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Elisabeth Wetterlund

Elisabeth Wetterlund, Biträdande professor

Telefon: 0920-491056
Organisation: Energiteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Eva Setterqvist

Eva Setterqvist, Ekonom

Telefon: 0920-491546
Organisation: Verksamhetsnära stöd SBN, Verksamhetsstöd, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Jan Johansson

Jan Johansson, Professor

Telefon: 0920-491412
Organisation: Arbetsvetenskap, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Maria Pettersson

Maria Pettersson, Professor, Ämnesföreträdare

Telefon: 0920-492195
Organisation: Rättsvetenskap, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Patrik Söderholm

Patrik Söderholm, Professor

Telefon: 0920-492078
Organisation: Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Sabine Mayer

Sabine Mayer, Projektledare

Telefon: 0920-492428
Organisation: Samverkan och studentrekrytering, Verksamhetsstöd
Staffan Lundström

Staffan Lundström, Professor tillika ämnesföreträdare, Avdelningschef

Telefon: 0920-492392
Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik