Hoppa till innehållet

Strategiskt råd

Med SUNs strategiska råd kommer vi att diskutera visioner, omvärld och breda perspektiv vad gäller frågor och utmaningar kopplade till framtidsområdets fokus på naturresurser, industri och samhälle. Det strategiska rådet kommer att bestå av representanter för myndigheter, organisationer, företag och industri, och är för tillfället under uppbyggnad.