Hoppa till innehållet

Strategiskt råd

SUNs strategiska råd utgör en mötesplats för universitetet och de myndigheter, branchorganisationer, företag och industri som valt att medverka i arbetet.

Med SUNs strategiska råd kommer vi att diskutera visioner, omvärld och breda perspektiv vad gäller frågor och utmaningar kopplade till framtidsområdets fokus på naturresurser, industri och samhälle.

Medlemmar i det strategiska rådet

 • Johanna Söderasp, Vattenmyndigheten
 • Anneli Wirtén, SGU
 • Tobias Persson, Tillväxtanalys
 • Janus Brandin, Region Norrbotten
 • Jonas Lundström, Region Västerbotten
 • Herman Sundqvist, Skogsstyrelsen
 • Åsa Allan, Kaunis Iron
 • Mats Billstein, Vattenfall
 • Lars-Eric Aaro, Industriell rådgivare (Mobilaris, Norra Skog, Wibax m.fl.)
 • Katarina Nilsson, Svemin
 • Jonas Eriksson, Norra Skog
 • Fredrik Engström, H2 Green Steel
 • Jonas Rudberg, Naturskyddsföreningen
 • Pär Weihed (adjungerad), LTU