Hoppa till innehållet

CREATERNITY-workshop

Publicerad: 24 september 2020

I september samlades drygt fyrtio forskare inom den nya forskningssatsningen CREATERNITY i Piteå för en två dagar lång workshop med syftet att skapa grunden för området samt finna de viktigaste forskningsfrågorna.

Till workshopen var talare inbjudna, bland annat Victoria van Camp, utvecklingsansvarig vid SKF som berättade om SKFs nya affärsmodell, där de säljer rullningslager som tjänst istället för enbart som en vanlig transaktion där produkten byter ägare. På det sättet kan materialanvändningen minimeras. En förutsättning är att man med hjälp av digitaliseringen kan övervaka den roterande maskinen så att man i god tid blir varse om eventuella problem.

Kommunalrådet i Piteå, Anders Lundqvist och Thomas Sundqvist från Boden Business Park talade också under första dagen. Anders Lundqvist berättade om de omfattande investeringar som görs i kommunen inom hållbarhet. Det viktigaste exemplet är den stora vindkraftsparken i Markbygden. Thomas Sundqvist berättade om Boden kommuns planer på att bygga en testbädd för cirkulär ekonomi – Boden Energy Symbiosis. De har redan investerat i flera delar av ett system där till exempel restvärme från datacenter kan användas för fiskfarmning och uppvärmning av växthus för grönsaksodling. Avfallet kan sen användas i den biogasanläggning som redan finns på plats.

Den andra dagen gav några av LTUs mest erfarna forskare sin syn på viktiga frågor inom uppkopplad cirkulär ekonomi. Det var professorerna Jerker Delsing och Jan Johansson som beskrev dels hur viktigt det är att förstå hur system av system samverkar och dels påminde om vikten att sätta människan i centrum även vid framtagning av nya tekniska lösningar.

CREATERNITY´s vetenskapliga ledare, Roland Larsson och Karl Andersson, var nöjda med workshopens resultat. De har kunnat identifiera några riktigt viktiga gemensamma forskningsfrågor.

– Detta är ett mycket spännande område som har stor potential att skapa helt ny forskning som omfattar nästan hela universitetet, sa Pär Weihed, prorektor vid Luleå tekniska universitet, som också talade på workshopen.