Hoppa till innehållet
Creaternityfilm intro

”Det handlar om att designa produkter som håller för evigt”

Publicerad: 14 september 2022

Slit och släng-eran är förbi, redan när produkten tas fram. På Luleå tekniska universitet fokuserar vi nu inom en av våra framtidssatsningar särskilt på hur vi kan gå mot en mer cirkulär ekonomi, samtidigt som vi utnyttjar digitaliseringens fördelar, två viktiga pusselbitar för att lyckas med den gröna omställningen.

Tillsammans med våra samarbetsparters inom industrin utvecklar vi nya metoder som minskar resursanvändningen och ökar konkurrenskraften. Vi kan inte fortsätta att tillverka och konsumera i den takt vi gjort hittills. Produkterna måste hålla längre, och vi måste återvinna, uppgradera och återanvända i stället för att köpa nytt.

– Samarbetet med Luleå tekniska universitet ger oss bättre kunskap om hur vår produkt påverkas i kundens miljö och på det sättet kan vi optimera livslängd och återanvändning, säger Michael Svensson, chef för Tekniskt center FoU på SKF.

– ABB har satt upp ambitiösa hållbarhetsmål för hela företaget, där cirkularitet spelar en viktig roll som möjliggörare, säger Shiva Sander-Tavallaey, senior specialist inom tillämpad analys på ABB.

– Det är så mycket roligare att vara ingenjör idag eftersom vår roll numera är att ”rädda världen”. Nu ska ingenjören hitta nya sätt att tillverka produkter på ett hållbart sätt, producera hållbar el och att enbart använda material som är förnyelsebara och inte giftiga, samtidigt som de är enkla och billiga att framställa, säger Roland Larsson, vetenskaplig ledare för framtidsområde Creaternity vid Luleå tekniska universitet.

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Youtube.