Hoppa till innehållet
Creaternity toppbild

Ny forskarskola inom Luleå tekniska universitets satsning Creaternity

Luleå tekniska universitets satsning Creaternity med 100-talet forskare i 25 olika forskningsämnen startar en ny forskarskola. Här får du som doktorand chansen att bli spjutspetsen och tillsammans med världsledande forskare utveckla innovativa lösningar för den nya cirkulära ekonomin med bland annat artificiell intelligens, telekommunikation och sensorteknik.

Slit och släng-eran är förbi. Det som ökar konkurrenskraften hos framtidens industri är att lyckas designa en produkt, till exempel en bil som kan återvinnas, uppgraderas och återanvändas gång på gång. Forskningssatsningen Creaternity handlar om att möjliggöra cirkulär ekonomi genom att återanvända material och produkter som maskinkomponenter, kläder, elektronik, vitvaror, fordon och till och med rymdskrot. Cirkulär ekonomi och ett hållbart samhälle kräver helt nya, och kanske en del ”nygamla”, kreativa innovativa lösningar, som spänner över ämnesgränserna. Det är nya forskarskolan inom Creaternity som kommer att utgöra basen för detta vid Luleå tekniska universitet, och du kan bli en del av den satsningen.

Alla förslag till doktorandprojekt i den här första utlysningen till forskarskolan kommer från forskare som är engagerade i Creaternity. Doktoranderna i forskarskolan kommer att vara kopplade till olika forskargrupper och forskningsprojekt där discipliner inom såväl teknik som samhällsvetenskap och humaniora samarbetar. De som leder forskarskolan har tillsammans mångårig erfarenhet av att leda forskarutbildning, bland annat genom industrinära nationella forskarskolor.

Det är de olika forskningsprojekten som styr vilken profil kandidaterna till forskarskolan behöver ha. Det spännande är bredden i projekten som spänner från effektivare batterier, fiberkompositer till återvinning av rymdskrot och nya affärsmodeller. Framförallt är det doktorander med stor personlig drivkraft och en vilja att dela med sig av sina idéer som behövs när Creaternity tar sikte mot banbrytande forskningsresultat inom cirkulär ekonomi och hållbarhet.

Creaternity har ett nära samarbete med bland annat SKF, Ericsson Research, ABB, Ragn-Sellsföretagen AB och Sweco och Gertrud Åström, företags- och organisationsutredare och jämställdhetsexpert och fler välrenommerade företag är på väg in. Samarbetet med näringslivet på bred front säkrar att forskningssatsningen blir till nytta för svensk industri och förhoppningsvis får global effekt i omställningen mot hållbarhet. Forskarskolan inom Creaternity blir en stabil bas och en inspirerande mötesplats där det kan uppstå oväntade möten och stora synergier.

Forskarskolans ledning

Anna Öhrwall Rönnbäck

Anna Öhrwall Rönnbäck, Professor, Ämnesföreträdare

Telefon: 0920-493262
Organisation: Produktinnovation, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Johan Carlson

Johan Carlson, Professor

Telefon: 0920-492517
Organisation: Signalbehandling, Signaler och system, Institutionen för system- och rymdteknik