Hoppa till innehållet
Johan Carlson
Johan Carlson, professor i signalbehandling. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

”Ett mer hållbart nyttjande av våra resurser är helt avgörande”

Publicerad: 13 maj 2022

Johan Carlson är professor i signalbehandling och en av två ledare för Creaternitys forskarskola.

Vad forskar du om just nu?

Min forskning idag handlar om att utveckla signalbehandlingsmetoder för olika tillämpningar av mätteknik med ultraljud. De flesta projekten handlar om oförstörande provning, att upptäcka och lokalisera skador i material utan att behöva öppna upp och titta efter. Andra projekt handlar om att med ultraljud bestämma vissa egenskaper hos material, främst metaller, som annars bestäms genom förstörande provningsmetoder.

Hur kommer det sig att du började forska inom ditt ämne?

Jag har alltid varit intresserad av signalbehandling och dataanalys, så när jag fick erbjudande om att börja doktorera kändes det mer eller mindre självklart. Under doktorandtiden forskade jag på ultraljudsmetoder för flödesmätning, men efter doktorsexamen ändrades inriktningen mer mot materialkaraktärisering och oförstörande provning. På senare år har jag och min grupp börjat jobba mer och mer med avbildande ultraljud i kombination med moderna maskininlärningsmetoder.

Hur spelar din forskning roll inom Creaternity?

Mätning med ultraljud är oförstörande, vilket innebär att man kan göra kvalitetskontroll på komponenter utan att förstöra dem. En direkt effekt är att minska spill vid tillverkningen. En mer långsiktig effekt är att man kan använda tekniken för att styra och optimera tillverkningsprocesserna så att de blir både mer tillförlitliga och effektivare.

Vilken är den roligaste upptäckten/resultat du gjort/tagit fram som forskare?

Det måste vara när jag vaknade mitt i natten med en idé om hur man skulle kunna mäta/studera härdningsförloppet hos gips/cement med hjälp av ultraljud. Efter några tidiga timmar i labbet hade jag de första resultaten till något som senare blev en hel serie av artiklar och seminarier.

Vad vill du uppnå under din forskningskarriär?

Mycket handlar egentligen om att bidra till att utbilda nya, unga forskare genom min roll som handledare. Genom min egen forskning hoppas jag kunna flytta fram gränserna för vad som idag är tekniskt möjligt med avbildande ultraljud. Från att tidigare varit något som bara kunde göras i stora labb eller på sjukhus, har teknikutvecklingen lett till att man kan få med detta ut i fält. Det öppnar upp för både nya lösningar och nya utmaningar.

Vad är det roligaste/mest utmanande med att vara en del av Creaternity?

I min roll som en av ledarna för forskarskolan är det absolut roligaste att få vara med och se hur våra doktorander växer i rollen och utvecklas. Det är en unik möjlighet att på nära håll få följa flera forskningsprojekt inom Creaternity.

Varför tycker du att Creaternity är viktigt?

Ett mer hållbart nyttjande av våra resurser är helt avgörande, och för att komma dit behöver vi samarbeta tvärvetenskapligt. Svåra utmaningar kräver nya ansatser, helt enkelt.

Berätta lite om dig själv!

Jag är född och uppvuxen i Umeå, men flyttade till Luleå 1993 för att studera datateknik. Efter grundutbildningen började jag som doktorand. Sedan 2009 bor jag med fru, två söner och en hund i Måttsund, söder om Luleå.

Kontakt

Johan Carlson

Johan Carlson, Professor

Telefon: 0920-492517
Organisation: Signalbehandling, Signaler och system, Institutionen för system- och rymdteknik